LOGO
pl en

Stosowanie leków roślinnych w praktyce pediatrycznej

Małgorzata Horoszkiewicz-Hassan
Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med rodz Vol 6 Numer 4, p. 328-331
Streszczenie
Roślinne produkty lecznicze mają długą tradycję w Polsce jako leki. Ocenia się, że leki roślinne stanowią 30% rynku leków OTC. Dużą część leków roślinnych stanowią te stosowane u dzieci. Celem niniejszego artykułu było przybliżenie nowych regulacji prawnych, które w znaczący sposób poprawiają jakość, bezpieczeństwo i skuteczność roślinnych produktów leczniczych, wpływu tych regulacji na sytuację produktów roślinnych na polskim rynku farmaceutycznym, a także informacji dotyczących stosowania roślinnych produktów leczniczych u dzieci, które mogą przyczynić się do poprawy terapii.
Słowa kluczowe
monografie wspólnotowe, roślinne produkty lecznicze, Europejska Agencja ds. Leków, liść bluszczu pospolitego, choroby górnych dróg oddechowych

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.