LOGO
pl en

Obustronne polipy migdałka o charakterze naczyniaka chłonnego u dziecka z problemem chrapania

Boon Chye Gan1, Wan Nor Najmiyah Wan Abdul Wahab2, Sharifah Emilia Tuan Sharif2, Norhafiza Mat Lazim1, Irfan Mohamad1
Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (3), p. 419–422
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0046
Streszczenie

Polipy o charakterze naczyniaka chłonnego migdałka podniebiennego są w praktyce klinicznej odnotowywane bardzo rzadko – dotychczas opisano jedynie około 30 przypadków. Zazwyczaj stwierdzano jednostronne zmiany w obrębie migdałka podniebiennego, tylko u jednego dziecka migdałki były zajęte obustronnie. Polipy o charakterze naczyniaka chłonnego mogą budzić zaniepokojenie pacjenta oraz lekarza ze względu na umiejscowienie po jednej stronie oraz wygląd przypominający nowotwór migdałka. Zważywszy na rzadkość występowania oraz różnorodność nazewnictwa jednostka ta może być również trudna do rozpoznania zarówno dla otolaryngologa, jak i niedoświadczonego patologa. Przedstawiamy niezwykle rzadki przypadek obustronnych polipów migdałka o charakterze naczyniaka chłonnego u dziecka z problemem chrapania, u którego skuteczny okazał się zabieg tonsillektomii.

Słowa kluczowe
migdałek, tonsillektomia, polip, hamartoma, guz

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.