LOGO
pl en

Biegunka u 2-letniego chłopca – etiologia pozajelitowa

Yaryna Romanyshyn1, Yarema Voznytsa1, Bohdan Romanyshyn2, Khrystyna Lischuk-Yakymovych3
Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (2), p. 237–240
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0025
Streszczenie

W niniejszej pracy opisujemy przypadek dziecka z przewlekłą biegunką o niezwykle rzadkiej etiologii, jaką jest zespół WDHA (watery diarrhoea, hypokalaemia, achlorhydria), w języku polskim częściej określany jako zespół Vernera–Morrisona. U dwuletniego chłopca występowały przewlekła biegunka oraz niedobór wzrostu i wagi, skutkując domniemanym rozpoznaniem celiakii. W wyniku dalszego postępowania diagnostycznego, wynikającego z braku efektów wprowadzonej diety bezglutenowej oraz utrzymującej się hipokaliemii przy pogarszającym się stanie pacjenta, ujawniono guza nadnerczy (dojrzały ganglioneuroma) oraz podwyższone stężenie VIP (vasoactive intestinal polypeptide, wazoaktywny peptyd jelitowy), które stanowią kryteria rozpoznania zespołu Vernera–Morrisona. Objawy ustąpiły całkowicie po chirurgicznym usunięciu guza.

Słowa kluczowe
zespół Vernera–Morrisona, VIP, celiakia, hipokaliemia

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.