LOGO
pl en

Koarktacja aorty u niemowlęcia z infekcją układu oddechowego wywołaną przez RSV

Kamila Kalman-Toczyłowska

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (2), p. 222–230
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0023
Streszczenie

W niniejszej pracy opisano przypadek niemowlęcia z koarktacją aorty, którą wykryto przypadkowo w czasie infekcji dróg oddechowych. U dziecka, które nie miało dolegliwości w okresie noworodkowym ani w pierwszym półroczu życia, nagle rozwinęła się ciężka niewydolność serca, której objawy w początkowym okresie sugerowały infekcję dróg oddechowych. Wstępne rozpoznanie ustalono na podstawie wykonanego badania radiologicznego klatki piersiowej. Badanie to w ostatnich latach jest niedoceniane, a nawet pomijane w czasie diagnostyki dolegliwości ze strony układu oddechowego, zwłaszcza u najmłodszych dzieci.

Słowa kluczowe
koarktacja aorty, wrodzona wada serca, RTG klatki piersiowej

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.