LOGO
pl en

Torbiel enterogenna w zatoce Douglasa – opis przypadku

Małgorzata Morawiecka-Pietrzak1,2, Karolina Klimaszewska-Adamus1, Anna Pukas-Bochenek1, Magdalena Fryś-Kubala1, Katarzyna Ziora1
Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (2), p. 231–236
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0024
Streszczenie

Torbiele enterogenne to rzadko występujące wrodzone zaburzenia rozwojowe, rozpoznawane głównie w okresie prenatalnym i niemowlęcym. Zmiany te mogą się wywodzić z każdej części przewodu pokarmowego – od jamy ustnej aż po odbyt. Ze względu na brak charakterystycznych objawów mogą stanowić duży problem diagnostyczny. Często obserwuje się współistnienie torbieli enterogennych z innymi wadami rozwojowymi. W diagnostyce wykorzystuje się głównie obrazowanie za pomocą ultrasonografii lub rezonansu magnetycznego. Postępowaniem z wyboru w większości przypadków zmian o charakterze torbieli enterogennych jest zabieg chirurgiczny. W pracy zaprezentowano przypadek 3-miesięcznej dziewczynki skierowanej na Oddział Endokrynologii Dzieci z podejrzeniem torbieli jajnika, u której rozpoznano torbiel enterogenną zlokalizowaną w zatoce Douglasa.

Słowa kluczowe
zatoka Douglasa, torbiel enterogenna, zdwojenie przewodu pokarmowego, dzieci

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.