LOGO
pl en

Podejrzana, niegojąca się rana małżowiny usznej

Mohd Shaiful Nizam Mamat Nasir1,2, Suhaimi Yusof2, Muhammad Nasri Abu Bakar2, Irfan Mohamad1
Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (4), p. 425–427
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0057
Streszczenie

Rak kolczystokomórkowy skóry zlokalizowany w obrębie małżowiny usznej występuje głównie u mężczyzn w starszym wieku, którzy są narażeni na długotrwałe działanie promieni słonecznych. W większości przypadków nowotwór ten jest dobrze zróżnicowany i ma postać niebolesnej masy lub nieuszypułowanego guzka. W pracy opisujemy ciekawy przypadek dorosłej kobiety z niegojącą się raną prawej małżowiny usznej – pacjentkę leczono zachowawczo, zanim ustalono rozpoznanie raka kolczystokomórkowego.

Słowa kluczowe
małżowina uszna, rak kolczystokomórkowy skóry, rana

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.