LOGO
pl en

Wprowadzanie ciał obcych do cewki moczowej przez nastoletnich chłopców: narastający problem

Stanisław Warchoł1, Marek Wolski1, Aleksander Jaworski-Martycz2, Teresa Dudek-Warchoł1
Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (4), p. 431–434
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0059
Streszczenie

W piśmiennictwie wzrasta liczba opisywanych przypadków wprowadzania ciał obcych do układu moczowego, jakkolwiek zjawisko to nadal oceniane jest jako rzadko występujące u dzieci. Szczególny typ przedmiotów wprowadzanych do cewki moczowej, również w populacji dziecięcej, stanowią magnetyczne ciała obce, których obecność wymaga nagłej interwencji. W artykule przedstawiono dwa przypadki nastoletnich chłopców leczonych z powodu narastających zaburzeń oddawania moczu wtórnych do wprowadzenia ciał obcych do cewki moczowej – licznych kulek magnetycznych u pierwszego pacjenta i pęsety do brwi u drugiego. Kulki usunięto operacyjnie, pęsetę udało się usunąć manualnie. Opisane przypadki potwierdzają, że w diagnostyce różnicowej objawów ze strony dolnych dróg moczowych powinno się uwzględniać obecność ciała obcego wprowadzonego do cewki lub pęcherza.

Słowa kluczowe
ciała obce, magnes, wprowadzenie ciała obcego, układ moczowy, nastolatki

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.