LOGO
pl en

Porażenie nerwu twarzowego jako powikłanie ostrego zapalenia ucha środkowego

Adam Mohamad1, Rohaida Ibrahim1, Irfan Mohamad2

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (1), p. 85–87
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0015
Streszczenie

Ostre zapalenie ucha środkowego to infekcja o nagłym początku, która obejmuje struktury ucha środkowego i najczęściej objawia się bólem ucha. Częste objawy u małych dzieci to gorączka, brak apetytu, obecność wydzieliny z ucha, drażliwość i zaburzenia snu. W pracy opisano rzadki przypadek zapalenia ucha środkowego objawiającego się porażeniem nerwu twarzowego bez objawów usznych, które ustąpiło po myringotomii i założeniu drenu wentylacyjnego.

Słowa kluczowe
ostre zapalenie ucha środkowego, porażenie nerwu twarzowego, myringotomia, założenie drenu wentylacyjnego

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.