LOGO
pl en

Rozległa limfadenopatia trójkąta szyjnego tylnego jako rzadki, jedyny objaw brodawkowatego raka tarczycy

Don Evana Ezrien1, Nury Namerra Buhari1, Firdaus Hayati2, Nornazirah Azizan3, Doreen LP Lee1, Siti Zubaidah Sharif1, Irfan Mohamad4
Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (1), p. 77–80
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0013
Streszczenie

Rak brodawkowaty tarczycy jest znany z niskiej złośliwości oraz dobrych wyników prognostycznych. Zazwyczaj występuje w postaci wyczuwalnej masy w obrębie tarczycy, natomiast bardzo rzadko objawia się jako izolowana limfadenopatia szyjna. Do ośrodka zgłosił się pięćdziesięcioletni mężczyzna z rozległą limfadenopatią szyjną nasuwającą podejrzenie przerzutowego raka brodawkowatego tarczycy w badaniu biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej. W badaniu klinicznym tarczyca niewidoczna i niewyczuwalna. Po wykonaniu tomografii komputerowej szyi pacjenta poddano całkowitej tyreoidektomii i selektywnej prawostronnej resekcji węzłów chłonnych. W badaniu histopatologicznym węzła i wyciętego gruczołu tarczowego potwierdzono przerzut do węzła chłonnego oraz rozpoznanie raka brodawkowatego tarczycy. W pracy omówiono przypadek rozległego przerzutowego raka brodawkowatego tarczycy zlokalizowanego w trójkącie szyjnym tylnym, przedstawiając ogólne aspekty chirurgiczne oraz przegląd piśmiennictwa.

Słowa kluczowe
rak brodawkowaty tarczycy, limfadenopatia, usunięcie węzłów chłonnych szyi

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.