LOGO
pl en

Rozszczep krtani typu IV – rzadka jednostka chorobowa

Muhammad Hazim Abdul Ghafar1, Chow Xiao Hong2, Priatharisiny Velayutham2, Farah Hani Hassan2
Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (1), p. 81–84
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0014
Streszczenie

Rozszczep krtani to rzadka nieprawidłowość. Zarówno objawy, jak i sposób leczenia różnią się w zależności od stopnia ciężkości anomalii. Rozszczep krtani należy uwzględnić w diagnostyce różnicowej, w szczególności u noworodków, u których występują świst krtaniowy i nawracająca aspiracja. Większa wiedza na temat choroby, wczesne wykrywanie, dobra intensywna opieka i rozwój technik chirurgicznych sprawiły, iż w ostatnich latach wyniki leczenia u pacjentów z rozszczepem krtani znacząco się poprawiły. W pracy przedstawiono wyjątkowy przypadek rozszczepu krtani typu IV. Zgodnie z naszą wiedzą w kraju autorów – Malezji – nie zgłoszono dotąd przypadku omawianej anomalii.

Słowa kluczowe
rozszczep krtani, wada wrodzona, dzieci

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.