LOGO
pl en

Praktyczne aspekty postępowania z pacjentem z COVID-19 w placówkach opieki zdrowotnej i w opiece środowiskowej. Wytyczne tymczasowe

World Health Organization

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (1), p. 27–32
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0004

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.