LOGO
pl en

Aktualne zalecenia dotyczące leczenia zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. Rola aksetylu cefuroksymu

Agata Będzichowska, Bolesław Kalicki

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (2), p. 143–147
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0027
Streszczenie

Zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych to jedna z najczęstszych infekcji układu oddechowego, występująca zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Do charakterystycznych objawów choroby należą: upośledzenie drożności nosa, wyciek z nosa, ból lub rozpieranie okolicy twarzy, zaburzenia powonienia, kaszel. Ze względu na czas trwania objawów, charakter wydzieliny oraz naturalny przebieg schorzenia dzielimy je na: ostre wirusowe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, ostre powirusowe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych oraz bakteryjne zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. W przypadku wystąpienia infekcji postępowanie niefarmakologiczne powinno obejmować adekwatne nawodnienie pacjenta oraz dostęp do świeżego, wilgotnego powietrza. W leczeniu objawowym pomocne są także preparaty przeciwgorączkowe, przeciwzapalne, przeciwbólowe, obkurczające naczynia błony śluzowej oraz zmniejszające jej sekrecję. Stosowanie antybiotyku zalecane jest jedynie w ostrym bakteryjnym zapaleniu błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. W Polsce antybiotykiem pierwszego wyboru jest amoksycylina w wysokich dawkach. Do antybiotyków drugiego wyboru zaliczamy aksetyl cefuroksymu, amoksycylinę z kwasem klawulanowym oraz fluorochinolony przeciwpneumokokowe. Leczenie powinno trwać 10 dni. Aksetyl cefuroksymu jest antybiotykiem skutecznym i bezpiecznym w leczeniu zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. Stosuje się go przede wszystkim w przypadku nieskuteczności leczenia pierwszego wyboru i zawsze w przypadku wystąpienia nadwrażliwości nienatychmiastowej na penicyliny. Wystąpienie objawów wskazujących na rozwijające się powikłania zatokopochodne, oczodołowe lub wewnątrzczaszkowe wymaga leczenia systemowego w warunkach szpitalnych.

Słowa kluczowe
błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, rhinosinusitis, leczenie, antybiotyk, aksetyl cefuroksymu

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.