LOGO
pl en

Jednostronne porażenie strun głosowych: powszechny dylemat diagnostyczny

Jeyasakthy Saniasiaya1, Nik Fariza Husna Nik Hassan1,2, Balwinder Singh Saroop Singh3

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (2), p. 217–220
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0040
Streszczenie

Cel badania: W pracy przedstawiono wyzwania diagnostyczne i przebieg leczenia młodej kobiety z idiopatycznym jednostronnym niedowładem strun głosowych. Chrypka jest często zgłaszanym objawem w oddziałach otorynolaryngologicznych. Objaw ten może być przyczyną problemów diagnostycznych, zwłaszcza jeżeli jest wtórny do niedowładu strun głosowych, a także w przypadku braku dodatniego wywiadu o interwencji chirurgicznej w obrębie głowy i szyi (z uwagi na skomplikowaną anatomię nerwu błędnego). Opis przypadku: W artykule opisano przypadek idiopatycznego jednostronnego niedowładu strun głosowych u młodej kobiety, która zgłosiła się do kliniki z utrzymującą się od tygodnia chrypką i kaszlem. W wywiadzie ustalono, że w wieku niemowlęcym pacjentka została poddana korekcji całkowitego przełożenia wielkich pni tętniczych. Na podstawie endoskopii giętkiej stwierdzono jednostronne unieruchomienie strun głosowych. Obrazowanie techniką tomografii komputerowej nie ujawniło żadnych nieprawidłowości, które mogłyby powodować niedowład strun głosowych. Pacjentka została skierowana do ośrodka o trzecim stopniu referencyjności w celu wykonania laryngoplastyki iniekcyjnej. Wniosek: Jednostronny niedowład strun głosowych może mieć niezwykle zróżnicowaną etiologię, co dodatkowo komplikuje przebieg diagnostyki i leczenia. Autorzy prezentują różne opcje terapeutyczne, które mogą być wdrożone w leczeniu tego stanu.

Słowa kluczowe
jednostronny niedowład strun głosowych, chrypka, dysfonia

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.