LOGO
pl en

Laseroterapia w chirurgii dziecięcej

Jakub Kopeć, Przemysław Przewratil

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (2), p. 165–170
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0031
Streszczenie

Postęp techniki laserowej w medycynie spowodował istotne zwiększenie puli procedur i częstości oraz łatwości ich wykonywania. Chirurgia dziecięca jest jedną z gałęzi medycyny, która chętnie korzysta z dynamicznie rozwijających się urządzeń laserowych. Na podstawie przeglądu aktualnego piśmiennictwa i własnych doświadczeń autorzy prezentują przekrój nowoczesnych zastosowań laseroterapii w populacji pediatrycznej. Laseroterapia często uzupełnia już istniejące metody leczenia, a w wielu przypadkach staje się głównym sposobem terapii różnych rodzajów schorzeń. Jest nieodzownym elementem leczenia wielu chorób, zarówno tych zagrażających zdrowiu i życiu, jak i takich, które powodują defekty kosmetyczne bezpośrednio obniżające jakość życia pacjentów. Umożliwia bardzo krótki okres rekonwalescencji przy niewielkim ryzyku działań niepożądanych. Jest coraz bardziej powszechna i z dnia na dzień udoskonalana. Znajduje zastosowanie między innymi w leczeniu wrodzonych i nabytych zmian naczyniowych, torbieli włosowych, blizn. Nie ma wątpliwości, że w przyszłości zastosowania techniki laserowej w chirurgii dziecięcej będą się zdecydowanie rozszerzać na kolejne jednostki chorobowe. Krótki przegląd opcji terapeutycznych dla schorzeń, w których laseroterapia stała się wiodącą opcją terapeutyczną, może ułatwić lekarzom rodzinnym i pediatrom dobór optymalnej drogi leczenia dla ich pacjentów. Zwiększenie świadomości lekarzy pierwszego kontaktu na temat wskazań do laseroterapii może przynieść znaczącą korzyść pacjentom pediatrycznym. Laser staje się urządzeniem coraz łatwiej dostępnym, co – biorąc pod uwagę efektywność laseroterapii i dużą liczbę wskazań – zachęca do kierowania pacjentów do specjalistów wykonujących takie zabiegi.

Słowa kluczowe
laseroterapia, chirurgia dziecięca, malformacje naczyniowe, blizny, torbiel włosowa

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.