LOGO
pl en

Porencefalia jako rzadka przyczyna oczopląsu

Muhammad Nu’aim Ishak1,2, Ramiza Ramza Ramli1, Irfan Mohamad1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (2), p. 227–229
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0043
Streszczenie

Oczopląs jest schorzeniem polegającym na mimowolnych, rytmicznych ruchach gałek ocznych, które mogą przyjmować różną postać. Rodzaj ruchu gałek ocznych i kierunku oczopląsu, a także obecność objawów towarzyszących mogą dawać klinicystom wskazówkę dotyczącą umiejscowienia zaburzenia wywołującego oczopląs i jego etiologii. U pacjentów pediatrycznych schorzenie jest zwykle wadą wrodzoną lub pojawia się w okresie niemowlęcym – jedynie w niewielkim odsetku ma charakter nabyty. W pracy przedstawiono przypadek chłopca z samoistnym oczopląsem występującym od 3. roku życia. U pacjenta nie stwierdzono żadnych innych schorzeń otologicznych ani neurologicznych. Odnotowano natomiast trudności w uczeniu się. W rezonansie magnetycznym mózgu chłopca wykazano obecność bardzo rzadko występującej zmiany w postaci torbieli porencefalicznej.

Słowa kluczowe
oczopląs, torbiel porencefaliczna, oczopląs samoistny, trudności w uczeniu się

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.