LOGO
pl en

Surowicze stężenia cynku u dzieci z nawracającymi infekcjami i chorobami atopowymi

Ewelina Stępień1, Joanna Jerzyńska2, Mikołaj Gwardys2, Iwona Stelmach2

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (2), p. 181–185
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0034
Streszczenie

Cynk jest pierwiastkiem śladowym niezbędnym ludziom w wielu procesach metabolizmu komórkowego, koniecznym dla katalitycznej aktywności ponad 100 enzymów. Odgrywa rolę w układzie odpornościowym, syntezie białek, gojeniu ran, syntezie DNA i podziałach komórkowych. Jego działanie immunomodulacyjne i przeciwzapalne zostało ocenione w wielu badaniach. Niedobór cynku hamuje zarówno odporność wrodzoną, jak i swoistą, zaburza fagocytozę, zabijanie wewnątrzkomórkowe oraz produkcję cytokin przez makrofagi. Nawet niewielkie niedobory cynku mogą upośledzać funkcje makrofagów i neutrofili. Cynk jako jeden z najważniejszych mikroelementów jest obecny w wielu enzymach, ma wpływ na syntezę białek, hormonów i krwinek czerwonych, prawidłowe funkcjonowanie skóry i błon śluzowych. Niedobór cynku jest czynnikiem ryzyka rozwoju astmy. Ostatnie badania dowodzą, że suplementy cynku mogą skutecznie tłumić przewlekłe stany zapalne, a włączenie tego mikroelementu do terapii skutecznie hamuje anafilaksję. Celem pracy była ocena stężenia cynku u dzieci hospitalizowanych z powodu nawracających infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych oraz z powodu chorób atopowych. Stwierdzono, że u 30% badanych dzieci stężenie tego pierwiastka jest obniżone. Niedobór cynku był większy u dzieci z nawracającymi infekcjami w porównaniu z dziećmi, u których stwierdzono chorobę atopową. Zaobserwowano, że im wyższe stężenie IgE swoistych, tym wyższe stężenie cynku w surowicy badanych dzieci. Wyniki sugerują, że u hospitalizowanych dzieci występują niższe stężenia cynku, co może wskazywać na jego udział w regulacji odpowiedzi immunologicznej, szczególnie u pacjentów wykazujących zaburzenia odpornościowe.

Słowa kluczowe
cynk, dzieci, infekcje, atopia

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.