LOGO
pl en

Urazowa ekstrakcja zęba z ciężkimi powikłaniami

Aimi Athirah, Jeyasakthy Saniasiaya, Jennifer Lee Peak Hui, Zainal Azmi Zainal Abidin

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (2), p. 221–223
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0041
Streszczenie

Ropień przestrzeni przygardłowej jest poważnym, zagrażającym życiu powikłaniem zakażeń pochodzenia zębowego, wymagającym niezwłocznej interwencji chirurgicznej i leczenia. Rozwój ropnia przestrzeni przygardłowej w następstwie zakażenia zębopochodnego nie jest w praktyce klinicznej zjawiskiem rzadkim. W pracy opisano przypadek starszego mężczyzny, u którego po ekstrakcji zęba wystąpił obrzęk lewego policzka oraz rozległy ropień w obrębie przestrzeni przygardłowej z towarzyszącą niedrożnością dróg oddechowych. U pacjenta wykonano dwukrotne nacięcie i drenaż ropnia oraz zaopatrzenie rany. Zastosowano dożylne leczenie antybiotykami. Choć ekstrakcja zęba jest rutynowym zabiegiem stomatologicznym, niezbędne jest zachowanie ostrożności podczas jego wykonywania ze względu na ryzyko ciężkich powikłań, jak w przedstawionym przypadku.

Słowa kluczowe
ekstrakcja zęba, ropień zębowy, ropień przestrzeni przygardłowej

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.