LOGO
pl en

Charakterystyka obrazu klinicznego i leczenie pacjentów pediatrycznych hospitalizowanych z powodu COVID-19

Lesia Romanchuk, Olena Koloskova, Tetiana Bilous, Olena Korotun

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (4), p. 332–338
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0053
Streszczenie

Od początku pandemii COVID-19 wielu badaczy rozważa, czy pacjenci pediatryczni są mniej podatni na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. W niniejszej pracy przeprowadzono analizę dynamiki zachorowalności, przebiegu klinicznego i leczenia dzieci hospitalizowanych z powodu choroby koronawirusowej. Cel pracy: Celem pracy była retrospektywna analiza przypadków zakażenia koronawirusem u dzieci w pierwszym roku pandemii COVID-19. Materiał i metody: Przeanalizowano przebieg COVID-19 u 263 dzieci, które zachorowały w okresie od marca 2020 do marca 2021 roku i były hospitalizowane w obwodzie czerniowieckim (Ukraina). Ocenie poddano specyfikę przebiegu choroby, objawów klinicznych i zastosowanego leczenia we wczesnym oraz późniejszym okresie rocznej obserwacji. Wyniki: Stwierdzono, że u pacjentów pediatrycznych najczęściej występowały objawy kataralne przebiegające z ogólnym osłabieniem, spowodowane zespołem infekcyjno-zapalnym i intoksykacją w przebiegu zakażenia wirusowego. W kolejnych miesiącach trwania pandemii obserwowane objawy były wyraźnie nasilone, a poza objawami ze strony układu oddechowego występowały niespecyficzne zaburzenia neurologiczne. Ponadto w I kwartale 2021 roku odnotowano znamienny wzrost częstości występowania wieloukładowego zespołu zapalnego oraz pozaszpitalnego zapalenia płuc (iloraz szans, odds ratio, OR = 2,7). Wnioski: Przebieg kliniczny COVID-19 u dzieci wykazywał zróżnicowanie fenotypowe w pierwszym roku trwania pandemii, z tendencją do zwiększonej częstości występowania ciężkich postaci choroby, opornych na stosowane leczenie.

Słowa kluczowe
choroba koronawirusowa – COVID-19, dzieci, obraz kliniczny, leczenie

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.