LOGO
pl en

Postać naduszna anomalii pierwszej kieszonki skrzelowej

Rebecca Wilfred1, Lim Li Yun2, Hilma Hazmi3, Shamina Sara Moses4

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (4), p. 362–365
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0059
Streszczenie

Anomalie kieszonek skrzelowych to zmiany wrodzone, które powstają w wyniku zaburzeń rozwoju aparatu skrzelowego w okresie płodowym. Ze względu na złożoną postać często są błędnie diagnozowane i stanowią wyzwanie w leczeniu. W pracy przedstawiono przypadek 14-miesięcznej dziewczynki z zespołem Goldenhara z prawostronną mikrocją, u której stwierdzono rzadkie, umiejscowione w okolicy nadusznej ujście przetoki prowadzącej do przewodu słuchowego zewnętrznego i komunikującej się z szyją.

Słowa kluczowe
przetoka pierwszej kieszonki skrzelowej, torbiel, zespół Goldenhara, nawracające zakażenie, ropień

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.