LOGO
pl en

Przebieg autoimmunologicznego zapalenia mózgu z przeciwciałami przeciwko receptorowi N-metylo-D-asparaginowemu u 17-letniej dziewczynki – opis przypadku

Cezary Witczak, Paweł Kemnitz, Ilona Pieczonka-Ruszkowska, Anna Mania, Katarzyna Mazur-Melewska, Magdalena Figlerowicz

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (4), p. 346–349
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0055
Streszczenie

Zapalenie mózgu o etiologii autoimmunologicznej u dzieci występuje rzadko, jest objawem zespołu parainfekcyjnego lub paranowotworowego. Choroba cechuje się nagłym lub podostrym początkiem oraz szerokim spektrum zaburzeń neurologicznych i/lub psychiatrycznych. W pracy przedstawiono przypadek 17-letniej dziewczynki z autoimmunologicznym zapaleniem mózgu z obecnością przeciwciał przeciwko receptorowi N-metylo-D-asparaginowemu. Pacjentka została przyjęta do szpitala nieprzytomna, w stanie ciężkim, z obrażeniami wskazującymi na przebyty stan padaczkowy. Ustalono, że najbardziej prawdopodobnym czynnikiem indukującym wystąpienie choroby była przebyta wcześniej infekcja. Zastosowano leczenie przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, immunosupresyjne i przeciwdrgawkowe z dobrym efektem. Celem pracy jest zwrócenie uwagi na konieczność uwzględnienia w diagnostyce różnicowej neuroinfekcji u dzieci procesów autoimmunologicznych, co przyczyni się do szybkiego wdrożenia u nich odpowiedniego leczenia i poprawi rokowanie.

Słowa kluczowe
autoimmunologiczne zapalenie mózgu, receptor NMDA, stan padaczkowy, dzieci

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.