LOGO
pl en

Przeprowadzony ambulatoryjnie drenaż torbieli zastoinowej błony śluzowej (mucocele) w przedniej części zatoki sitowej z towarzyszącym nieosiowym wytrzeszczem: alternatywa dla drenażu w warunkach sali operacyjnej

Reuben Abraham Thomas1, Shahrul Hitam1, Nor Eyzawiah Hassan2, Farah Dayana Zahedi3

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (4), p. 366–369
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0060
Streszczenie

Torbiel zastoinowa błony śluzowej (mucocele) zatok przynosowych jest zmianą o charakterze torbielowatym, wywołaną gromadzeniem się śluzu w obrębie ścian zatok. Mucocele ma tendencję do rozszerzania się i najczęściej umiejscawia się w okolicy zatok czołowych – torbiele zatok sitowych, klinowych i szczękowych stanowią rzadkość. Dno zatok czołowych jest wspólne z górną ścianą oczodołu, co wyjaśnia przemieszczenie oczodołu wywoływane przez rozrastające się mucocele w obrębie zatoki czołowej. W poniższej pracy przedstawiono przypadek torbieli zastoinowej błony śluzowej umiejscowionej w przedniej części prawej zatoki sitowej, która pojawiła się samoistnie u 26-letniego mężczyzny wraz z towarzyszącym nieosiowym wytrzeszczem. Pacjent został skierowany przez okulistę do naszej poradni laryngologicznej w celu wykonania biopsji, aby wykluczyć nowotwór złośliwy zatok przynosowych. Aby pobrać materiał biopsyjny tkanki w warunkach ambulatoryjnych, wykonano endoskopię wewnątrznosową, która okazała się zabiegiem zarówno diagnostycznym, jak i terapeutycznym, skutkując całkowitym ustąpieniem objawów.

Słowa kluczowe
torbiel zastoinowa błony śluzowej (mucocele) przedniej części zatoki sitowej, drenaż w warunkach ambulatoryjnych, wytrzeszcz oka

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.