LOGO
pl en

Rozpoznawanie otępienia i postępowanie z pacjentami – rekomendacje

Anna Barczak, Tomasz Gabryelewicz

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (4), p. 370–380
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0061
Streszczenie

Rozpoznawanie otępienia i dalsze postępowanie z pacjentami opierają się na najnowszych rekomendacjach europejskich i światowych organizacji zajmujących się diagnozą i standardami leczenia chorób neurozwyrodnieniowych. Nowoczesne podejście, z wykorzystaniem przydanych i praktycznych metod diagnostycznych, wyników badań dodatkowych oraz narzędzi różnicowych, pozwala na relatywnie szybkie ustalenie właściwego rozpoznania i włączenie rekomendowanego leczenia. W artykule oprócz otępienia w przebiegu choroby Alzheimera przedstawiono zalecenia dotyczące diagnozy i leczenia innych chorób: otępienia naczyniopochodnego, otępienia z ciałami Lewy’ego, otępienia w chorobie Parkinsona, otępienia czołowo-skroniowego i atypowych parkinsonizmów. Szczególną uwagę poświęcono rozpoznawaniu łagodnych zaburzeń poznawczych prowadzących do choroby Alzheimera oraz możliwościom ich diagnozowania i leczenia – nie tylko w praktyce specjalistycznej. Omówiono zasady prokognitywnego postępowania farmakologicznego w przebiegu otępienia oraz w przypadku występowania zaburzeń neuropsychicznych: zaburzeń psychotycznych i zaburzeń nastroju. Podkreślono także znaczenie postępowania niefarmakologicznego, przede wszystkim diety i stymulacji poznawczej. Opieka nad pacjentem wymaga ścisłej współpracy lekarza z opiekunem, który jest równie ważny jak sam chory – zaspokojenie potrzeb opiekuna to gwarancja lepszej opieki. Dotyczy to wsparcia opiekuna w radzeniu sobie z problemami zarówno medycznymi czy prawnymi, jak i psychologicznymi, wynikającymi z ponoszenia trudu opieki nad pacjentem.

Słowa kluczowe
otępienie, choroba Alzheimera, łagodne zaburzenia poznawcze, farmakoterapia, postępowanie niefarmakologiczne

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.