LOGO
EN

1 marca 2023 r. – zmiana sposobu nadsyłania prac do redakcji

W dniu 1 marca 2023 r. Redakcja uruchomiła system do elektronicznej obsługi manuskryptów. Obecnie prace wraz z załącznikami należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem panelu:

https://www.editorialsystem.com/pimr/

UWAGA!

Artykuły w „Pediatrii i Medycynie Rodzinnej” są publikowane w języku polskim i angielskim.

Za pomocą systemu należy przesłać pracę w języku polskim lub angielskim, pod warunkiem że praca została przetłumaczona profesjonalnie.

W przypadku przesłania pracy w języku polskim Redakcja może, w porozumieniu z Autorami, dokonać tłumaczenia na język angielski – na koszt Autorów. Więcej informacji na ten temat zob.: Opłaty za tłumaczenie.

Po uzyskaniu pozytywnych recenzji manuskryptu w języku angielskim redakcja będzie wymagać od polskich autorów dosłania równoległej wersji w języku ojczystym.

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.