LOGO
EN

Indeksacja

Czasopismo jest indeksowane w bazach:

  • DOAJ
  • EBSCO
  • Emerging Sources Citation Index (Web of Science): IF 2022 3,6
  • EMBASE
  • Google Scholar
  • Index Copernicus
  • Ministerstwa Edukacji i Nauki (140 pkt)
  • POL-index
  • Polish Scientific Journals Database
  • Polskiej Bibliografii Lekarskiej
  • Scopus

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.