LOGO
EN

Online First


Analiza czynników predysponujących do zwiększonej częstości powikłań i śmiertelności u chorych ze zgorzelą Fourniera
Agnieszka Grabińska, Adam Daniel Durma, Anna Celina Durma, Hubert Burdziak, Łukasz Michalczyk, Piotr Piekarczyk, Anna Grabińska, Marek Saracyn, Tomasz Syryło, Tomasz Ząbkowski
Pediatr Med Rodz 2024; 20 (1)

Wpływ zaburzeń psychicznych u kobiet podczas ciąży i po porodzie na stan zdrowia dziecka
Alicja Jeleniewska, Agata Tomaszewska, Joanna Kalicka, Agnieszka Rustecka, Bolesław Kalicki
Pediatr Med Rodz 2024; 20 (1)

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.