LOGO
EN

Opłata za publikację artykułu

Od dnia 28 czerwca 2023 r. (decyduje data zgłoszenia pracy w systemie) wydawca „Pediatrii i Medycyny Rodzinnej” (Paediatrics and Family Medicine) wprowadza odpłatność za publikację artykułu w wysokości 2000 zł/450 euro.

Oznacza to, że prace przyjęte do druku zostaną opublikowane pod warunkiem wniesienia ww. opłaty. Redakcja zwraca uwagę, że od wielu lat wersje anglojęzyczne wszystkich artykułów publikowanych w „Pediatrii i Medycyny Rodzinnej” są zamieszczane w międzynarodowych bazach danych (m.in. Scopus, Web of Science), co zwiększa widoczność wyników Państwa badań. Dotychczas koszt opracowania językowego w całości ponosił Wydawca, obecnie – w związku z rosnącymi obciążeniami finansowymi – konieczny jest współudział Autorów. Wskazana opłata będzie obejmować tłumaczenie artykułu na j. angielski lub jego opracowanie językowe (w przypadku nadesłania pracy w j. angielskim).

Informujemy, że w przypadku ewentualnej późniejszej rezygnacji Autora z publikacji wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu informacji o zaakceptowaniu artykułu do druku. Wydawnictwo wystawia fakturę po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

W tytule przelewu należy podać numer referencyjny manuskryptu, który nadawany jest automatycznie podczas procesu składania. Przykład: PIMR-00001-2023-01, Kowalski.

 

Wpłaty w PLN (2000 zł):

Medical Communications Sp. z o.o., ul. Powsińska 34, 02-903 Warszawa

IBAN: 34 1090 1043 0000 0001 4310 7637

Kod SWIFT: WBKPPLPP

Bank: Santander Bank Polska S.A.

Tytuł przelewu: numer referencyjny manuskryptu, imię i nazwisko autora do korespondencji [przykład: PIMR-00001-2023-01, Jan Kowalski]

 

Wpłaty w euro (450 euro):

Medical Communications Sp. z o.o., ul. Powsińska 34, 02-903 Warszawa

IBAN: 15 1910 1048 2215 9954 5473 0002

Kod SWIFT: WBKPPLPP

Bank: Santander Bank Polska S.A.

Tytuł przelewu: numer referencyjny manuskryptu, imię i nazwisko autora do korespondencji [przykład: PIMR-00001-2023-01, Jan Kowalski]

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.