LOGO
EN

Pediatria i Medycyna Rodzinna z pierwszym IF!

Z radością i satysfakcją informujemy, że „Pediatria i Medycyna Rodzinna” (Paediatrics and Family Medicine) awansowała do elitarnego grona periodyków legitymizujących się wskaźnikiem oddziaływania IF.

Nasz wskaźnik za rok 2022 to 3,6.

(Journal Citation Indicator 1.84; w kategorii Pediatrics 8/185; JCI Q1; 5 Year Impact Factor 1.5)

Serdecznie gratulujemy Redaktorowi Naczelnemu – Prof. Annie Jung, Zastępcom Redaktora Naczelnego, Redaktorom Tematycznym, Członkom Komitetu Naukowego, Autorom, Recenzentom. To Państwa zasługa – mimo wielu trudności wierzyliśmy, że wysiłek publikacyjny i cierpliwa praca przyniosą owoce i tak się stało. IF to uhonorowanie wieloletnich starań i wytężonej pracy wielu osób. Bez nich, bez Państwa pomocy nie osiągnęlibyśmy tego celu. Oczywiście nie spoczywamy na laurach i dalej konsekwentnie zmierzamy w wytyczonym na początku – w 2005 roku – kierunku, dostosowując wydawniczy modus operandi do nowych realiów, ale też oczekiwań.

Mamy nadzieję, że w kolejnych latach uda nam się utrzymać obecną pozycję, a nawet ją wzmocnić – dzięki publikowaniu jeszcze lepszych prac, chętniej cytowanych. Będzie to możliwe jedynie przy Państwa wsparciu – dziękujemy za dotychczasowe i prosimy o więcej: o wytrwałość, dobre prace, uważne, wspierające recenzje, cytowania (głównie artykułów z roku 2021 i nowszych). Wszystkie te elementy są potrzebne, byśmy w przyszłym roku cieszyli się jeszcze lepszymi wskaźnikami.

Nie ustajemy – cieszymy się – dziękujemy!

Redakcja „Pediatrii i Medycyny Rodzinnej”

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.