LOGO
EN

Prześlij arykuł

Prace wraz z załącznikami należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem systemu do elektronicznej obsługi manuskryptów.

Artykuły w „Pediatrii i Medycynie Rodzinnej” są publikowane w języku polskim i angielskim. Do Redakcji należy przesłać pracę w języku angielskim lub w polskim.

Od dnia 28 czerwca 2023 r. (decyduje data zgłoszenia pracy w systemie) wydawca „Pediatrii i Medycyny Rodzinnej” (Paediatrics and Family Medicine) wprowadza odpłatność za publikację artykułu w wysokości 2000 zł/450 euro.

UWAGA! Po uzyskaniu pozytywnych recenzji manuskryptu w języku angielskim redakcja będzie wymagać od polskich autorów dosłania równoległej wersji w języku ojczystym.

W przypadku przedłożenia do publikacji artykułu w języku polskim i chęci jego późniejszego samodzielnego tłumaczenia na angielski Autorzy powinni zadeklarować taką gotowość w momencie składania pracy. Kongenialną zawartość artykułu w języku angielskim można dosłać dopiero po uzyskaniu od Redakcji skorygowanego tekstu wyjściowego (przekład musi być wiernym – 1:1 – odzwierciedleniem treści w języku polskim).

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.