LOGO
EN

Rezygnacja z wersji papierowej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że począwszy od numeru 3/2023 „Pediatria i Medycyna Rodzinna” będzie się ukazywać jedynie w wersji elektronicznej – w trybie open access.

Rezygnacja z nośnika papierowego wynika z upowszechniania się na świecie wersji online jako dominującej – artykuły w formacie PDF dystrybuowane są szybciej i efektywniej, ich archiwizacja jest mniej problematyczna. W dobie dominacji internetu jako podstawowego kanału komunikacyjnego Redakcja pragnie docierać do Państwa w sposób najbardziej przyjazny dla środowiska i bezpośredni. Mamy nadzieję, że zmianę tę przyjmą Państwo ze zrozumieniem – dołożymy wszelkich starań, by nasza strona internetowa była intuicyjna i przyjazna, a także cyklicznie aktualizowana, wraz z pojawianiem się nowym numerów czasopisma.

Z prenumeratorami, którzy mają aktualne zamówienia, Wydawca skontaktuje się w celu omówienia zasad zwrotu nadpłaconej kwoty.

Redakcja „Pediatrii i Medycyny Rodzinnej

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.