LOGO
EN

2008, Vol 4, No 3


Aktualne zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży (część pierwsza)
Katarzyna Jobs
Pediatr Med rodz Vol 4 Numer 3, p. 147-153
DOI:

Rozpoznanie i leczenie alergicznego nieżytu nosa
Anna Grad, Ludmiła Bartoszewicz, Bolesław Kalicki, Anna Jung
Pediatr Med rodz Vol 4 numer 3, p. 154-158
DOI:

Rola otyłości w patogenezie chorób alergicznych
Anna Grad, Ludmiła Bartoszewicz, Bolesław Kalicki, Anna Koszycka, Anna Jung, Janusz Żuber
Pediatr Med rodz Vol 4 Numer 3, p. 159-163
DOI:

Obraz kliniczny i następstwa zakażenia pałeczką Yersinia enterocolitica
Ludmiła Bartoszewicz, Bolesław Kalicki, Anna Grad, Anna Jung, Janusz Żuber
Pediatr Med Rodz 2008, 4 (3), p. 164-168
DOI:

Leczenie bólu Część IV. Blokady nerwów
Jarosław Leś, Joanna Grzesiak, Elżbieta Sokół-Kobielska
Pediatr Med Rodz 2008, 4 (3), p. 169-177
DOI:

Potencjał olejków eterycznych w profilaktyce i terapii grzybic
Monika Sienkiewicz, Andrzej Denys
Pediatr Med Rodz 2008, 4 (3), p. 178-182
DOI:

Ocena lokalnego i systemowego stanu zapalnego u chorych na przewlekły obturacyjną chorobę płuc w okresie stabilnym i w zaostrzeniu
Sylwia Kwiatkowska, Agnieszka Urbaniak, Urszula Szkudlarek, Marek Zięba
Pediatr Med Rodz 2008, 4 (3), p. 183-188
DOI:

Choroba Bourneville'a-Pringle'a - opis przypadku
Przemysław Dyrla, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil, Łukasz Jałocha, Marek Wojtkowiak, Antoni Błaszak
Pediatr Med Rodz 2008, 4 (3), p. 189-194
DOI:

Późne rozpoznanie wady układu moczowo-płciowego pod postacią zdwojenia pochwy i macicy oraz agenezji nerki prawej - prezentacja przypadku
Violetta Bochniewska, Anna Jung
Pediatr Med Rodz 2008, 4 (3), p. 195-199
DOI:

Wieloletnia obserwacja pacjenta po przebytym w okresie noworodkowym pęknięciu nerki z powodu zastawki cewki tylnej
Ewa Straż-Żebrowska, Marianna Lichosik, Anna Jung
Pediatr Med Rodz 2008, 4 (3), p. 200-204
DOI:

Problemy kliniczne występujące u pacjentów leczonych metodą ESWL z powodu kamicy układu moczowego
Violetta Bochniewska, Ewa Straż-Żebrowska, Beata Jurkiewicz, Anna Jung, Marianna Lichosik
Pediatr Med Rodz 2008, 4 (3), p. 205-210
DOI:

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.