LOGO
EN

2009, Vol 5, No 1


Probiotyki i prebiotyki w chorobach przewodu pokarmowego u dzieci
Leokadia Bąk-Romaniszyn, Krzysztof Zeman
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 1, p. 16-22
DOI:

Kiedy wprowadzać mleko krowie do diety młodszych dzieci?
Kamil K. Hozyasz, Barbara Radomyska, Halina Gryglicka
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 1, p. 23-26
DOI:

Czynniki ryzyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc u pacjentów leczonych szpitalnie
Małgorzata Iwanicka-Michałowicz, Iwona Grzelewska-Rzymowska
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 1, p. 27-32
DOI:

Uwarunkowania środowiskowe zakażenia Helicobacter pylori u dzieci
Izabela Mękarska-Paradowska, Izabela Płaneta-Małecka, Leokadia Bąk-Romaniszyn
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 1, p. 33-36
DOI:

Moczenie nocne i dzienne popuszczanie moczu u dzieci z zespołem rzekomej nadreaktywności wypieracza
Ryszard Makosiej, Elżbieta Czkwianianc, Danuta Leśniak, Małgorzata Niedworok, Beata Sordyl, Piotr Raczyński, Anna Midel, Ewa Małecka-Panas
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 1, p. 37-42
DOI:

Wrodzony rodzinnie występujący zespół wydłużonego QT – trudności diagnostyczne
Katarzyna Bieganowska, Maria Miszczak-Knecht, Joanna Rękawek, Maria Borucka-Mankiewicz, Monika Brzezińska-Paszke, Katarzyna Pręgowska, Adam Gałązka
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 1, p. 43-49
DOI:

Różne manifestacje kliniczne zakażenia Mycoplasma pneumoniae na podstawie przypadków klinicznych
Agnieszka Fabisiewicz, Bolesław Kalicki, Anna Grad, Ludmiła Bartoszewicz, Anna Jung, Janusz Żuber
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 1, p. 50-55
DOI:

Zespół larwy trzewnej wędrującej u 3-letniego chłopca
Małgorzata Niedworok, Beata Sordyl, Ryszard Makosiej, Elżbieta Czkwianianc
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 1, p. 56-59
DOI:

Rodzinne występowanie zespołu Treachera Collinsa – opis 6 rodzin
Małgorzata Kot, Małgorzata Lewandowska, Julia Kruk-Jeromin
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 1, p. 60-65
DOI:

Złamanie prącia z całkowitym rozerwaniem cewki moczowej – opis przypadku
Leszek Bortnowski, Tomasz Ząbkowski, Tomasz Syryło, Rafał Jedynak, Henryk Zieliński
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 1, p. 66-68
DOI:

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.