LOGO
EN

2009, Vol 5, No 2


Aktualne zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży (część druga – leczenie)
Katarzyna Jobs
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 2, p. 75-79
DOI:

Aliskiren – pierwszy przedstawiciel nowej grupy leków hipotensyjnych
Katarzyna Jobs, Anna Jung
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 2, p. 80-82
DOI:

Co wpływa na osiągnięcie kontroli astmy?
Joanna Mikołajczyk, Iwona Grzelewska-Rzymowska, Jadwiga Kroczyńska-Bednarek
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 2, p. 83-90
DOI:

Od ciężkości astmy do kontroli astmy. Metody oceny kontroli astmy
Joanna Mikołajczyk, Iwona Grzelewska-Rzymowska, Jadwiga Kroczyńska-Bednarek
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 2, p. 91-97
DOI:

Astma a dym tytoniowy
Agnieszka Fabisiewicz, Bolesław Kalicki, Anna Grad, Anna Jung, Ludmiła Bartoszewicz, Urszula Pasik
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 2, p. 98-101
DOI:

Choroba refluksowa przełyku a astma oskrzelowa
Iwona Patyk, Andrzej Chciałowski
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 2, p. 102-107
DOI:

Manifestacje skórne wybranych chorób o etiologii wirusowej
Bolesław Kalicki, Ludmiła Bartoszewicz, Anna Grad, Agnieszka Fabisiewicz, Anna Jung
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 2, p. 108-112
DOI:

Depresja sezonowa – wybrane aspekty diagnostyczne i terapeutyczne
Bernarda Bereza
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 2, p. 113-119
DOI:

Gruźlica płuc u 27-letniej kobiety
Kamilla Tymińska, Michał Krawczyk, Iwona Grzelewska-Rzymowska
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 2, p. 120-125
DOI:

Rzadsze przyczyny kamicy układu moczowego na przykładzie pacjentów z nadczynnością przytarczyc i podejrzeniem hiperkalciurii samoistnej
Ewa Straż-Żebrowska, Anna Jung
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 2, p. 126-130
DOI:

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.