LOGO
EN

2009, Vol 5, No 3


Alergia – wzrastające zagrożenie XXI wieku
Andrzej M. Fal, Robert Pawłowicz
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 3, p. 141-144, 159
DOI:

Testy czynności płuc i nadreaktywność oskrzeli w astmie
Iwona Grzelewska-Rzymowska, Jadwiga Kroczyńska-Bednarek, Ewa Kaczanowska
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 3, p. 145-151, 168
DOI:

Parametry oceny kontroli astmy
Andrzej M. Fal, Robert Pawłowicz
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 3, p. 154-159
DOI:

Astma łagodna – od patogenezy do leczenia
Iwona Grzelewska-Rzymowska, Renata Zagdańska
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 3, p. 160-168
DOI:

Świsty i astma we wczesnym dzieciństwie – raport PRACTALL
Iwona Grzelewska-Rzymowska
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 3, p. 169-173, 193
DOI:

PRACTALL – nowe zalecenia w leczeniu astmy u dzieci
Rafał Pawliczak
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 3, p. 174-177
DOI:

Leczenie skojarzone astmy wziewnymi glikokortykosteroidami i β2-agonistami
Iwona Grzelewska-Rzymowska
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 3, p. 178-185
DOI:

Nadwrażliwość na aspirynę i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne
Iwona Grzelewska-Rzymowska, Renata Zagdańska
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 3, p. 186-193
DOI:

Współwystępowanie astmy, alergicznego nieżytu nosa i idiosynkrazji aspirynowej
Andrzej M. Fal, Anna Nowak,Marek Nowak
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 3, p. 194-198
DOI:

Rozpoznanie i leczenie alergicznego nieżytu nosa
Anna Grad, Ludmiła Bartoszewicz, Bolesław Kalicki, Anna Jung
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 3, p. 199-203
DOI:

Zależności pomiędzy alergią a infekcjami układu oddechowego u dzieci – możliwości profilaktyki i terapii
Anna Jung
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 3, p. 204-210
DOI:

Rola otyłości w patogenezie chorób alergicznych
Anna Grad, Ludmiła Bartoszewicz, Bolesław Kalicki, Anna Koszycka, Anna Jung, Janusz Żuber
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 3, p. 212-215, 225
DOI:

Immunoterapia podjęzykowa
Anna Grad, Ludmiła Bartoszewicz, Bolesław Kalicki, Anna Koszycka, Anna Jung, Janusz Żuber
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 3, p. 216-218, 230
DOI:

Ocena przydatności kryteriów Williamsa w rozpoznawaniu atopowego zapalenia skóry w praktyce lekarza pediatry
Zbigniew Samochocki, Jowita Dejewska, Paweł Rujna, Danuta Rosińska-Borkowska, Stanisław Zabielski
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 3, p. 219-225
DOI:

Ciało obce drzewa oskrzelowego jako przyczyna zaostrzenia astmy
Ludmiła Bartoszewicz, Anna Grad, Bolesław Kalicki, Agnieszka Fabisiewicz
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 3, p. 226-230
DOI:

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.