LOGO
EN

2009, Vol 5, No 4


Krztusiec – choroba nie tylko dzieci, aktualne strategie jej zapobiegania
Maria Piotrowska-Depta, Janina Piotrowska-Jastrzębska
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 4, p. 240-244
DOI:

Porównanie efektywności pierwotnej angioplastyki z leczeniem trombolitycznym w kontekście opóźnionego wdrożenia leczenia: metaanaliza
Paweł Bodera
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 2, p. 245-249
DOI:

Porównanie stężeń tlenku azotu w powietrzu wydychanym i pH kondensatu powietrza wydychanego u dzieci chorych na astmę i zdrowych
Bolesław Kalicki, Ludmiła Bartoszewicz, Anna Jung, Janusz Żuber, Agnieszka Rustecka, Andrzej Fal
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 4, p. 250-253
DOI:

Zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży – doświadczenia własne
Irena Białokoz-Kalinowska, Joanna Zapolska, Janina Piotrowska-Jastrzębska
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 4, p. 254-258
DOI:

Ocena stanu odżywienia i parametrów składu ciała u młodzieży w wieku 16-18 lat rozpoczynającej programowany trening fitness
Joanna Zapolska, Janina Piotrowska-Jastrzębska, Irena Białokoz-Kalinowska, Lucyna Ostrowska
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 4, p. 259-263
DOI:

Wartość badania klinicznego oraz parametrów echokardiograficznych dla trafności rozpoznania zespołu Marfana u dzieci
Lesław Szydłowski, Katarzyna Pucicka-Hoffmann,Jolanta Smoleńska-Petelenz, Joanna Krzystolik-Ładzińska
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 4, p. 264-270
DOI:

Ocena programu profilaktycznego zdrowia jamy ustnej u pacjentów niepełnosprawnych intelektualnie
Elżbieta Paszyńska, Justyna Jurga,Marta Dyszkiewicz-Konwińska, Katarzyna Mehr
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 4, p. 271-275
DOI:

Zamrożony mięsień sercowy jako prawdopodobna przyczyna komorowej arytmii u 17-letniego pacjenta – opis przypadku
Zbigniew Krenc, Marzenna Wosik-Erenbek, Wojciech Mazurowski
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 4, p. 276-280
DOI:

Napady afektywnego bezdechu z asystolią u 13-miesięcznej dziewczynki, poprawa po uzupełnieniu niedoboru żelaza – opis przypadku i przegląd aktualnego piśmiennictwa
Katarzyna Pręgowska, Maria Miszczak-Knecht, Monika Brzezinska-Paszke, Joanna Rękawek, Anna Turska-Kmieć, Katarzyna Bieganowska
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 4, p. 281-285
DOI:

Implantacja układu stymulującego u chorego z zespołem MAS imitującym napad padaczki
Ewa Zagwojska-Szczepańska, Dariusz Michałkiewicz,Krystian Krzyżanowski, Zbigniew Orski, Bogusław Jaroszewicz
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 4, p. 286-290
DOI:

Choroba Behçeta przyczyną trudności diagnostycznych u 15-letniego chłopca
Jacek Postępski, Krzysztof Kątski, Edyta Olesińska
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 4, p. 291-295
DOI:

Rak płuca u 55-letniego chorego – problemy diagnostyczne
Renata Zagdańska, Iwona Grzelewska-Rzymowska
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 4, p. 296-300
DOI:

Zespół Schwartza-Barttera u chorego z drobnokomórkowym rakiem płuca
Kamilla Tymińska, Iwona Grzelewska-Rzymowska
Pediatr Med rodz Vol 5 Numer 4, p. 301-304
DOI:

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.