LOGO
EN

2010, Vol 6, No 1


Astma w badaniach spirometrycznych
Iwona Grzelewska-Rzymowska, Joanna Mikołajczyk, Jadwiga Kroczyńska-Bednarek
PEDIATR MED RODZ Vol 6 Numer 1, p. 8-14
DOI:

Podstawowe zasady postępowania w ustalaniu przyczyny żółtaczki mechanicznej
Krzysztof Groszewski, Marek Pastuszak, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil
PEDIATR MED RODZ Vol 6 Numer 1, p. 15-21
DOI:

Celiakia – domena nie tylko pediatrii
Dorota Szczeblowska, Andrzej Hebzda, Dariusz Serwin, Stanisław Wojtuń
PEDIATR MED RODZ Vol 6 Numer 1, p. 22-26
DOI:

Leczenie bólu. Część V. Ból nowotworowy
Jarosław Leś, Joanna Grzesiak, Elżbieta Sokół-Kobielska
PEDIATR MED RODZ Vol 6 Numer 1, p. 27-32
DOI:

Model współpracy lekarza rodzinnego, psychologa klinicznego i psychiatry
Konstantinos Tsirigotis, Wojciech Gruszczyński
PEDIATR MED RODZ Vol 6 Numer 1, p. 33-38
DOI:

Nefropatia pokontrastowa
Katarzyna Jobs, Anna Jung
PEDIATR MED RODZ Vol 6 Numer 1, p. 39-43
DOI:

Ocena stężenia ludzkiej obojętnochłonnej lipokaliny (NGAL) w surowicy i moczu dzieci z wadami układu moczowego, poddanych badaniu z użyciem dożylnego środka kontrastowego – doniesienie wstępne
Katarzyna Jobs, Alicja Rączka, Anna Jung, Marianna Lichosik
PEDIATR MED RODZ Vol 6 Numer 1, p. 44-47
DOI:

Ocena czynności nerek u dzieci leczonych metodą ESWL – doniesienie wstępne
Ewa Straż-Żebrowska, Anna Jung, Katarzyna Jobs, Violetta Bochniewska
PEDIATR MED RODZ Vol 6 Numer 1, p. 48-53
DOI:

Zaostrzenie przewlekłej choroby nerek w przebiegu pierwotnej hiperoksalurii typu 1 – prezentacja przypadku
Violetta Bochniewska, Katarzyna Jobs,Anna Jung, Przemysław Sikora
PEDIATR MED RODZ Vol 6 Numer 1, p. 54-58
DOI:

Koarktacja aorty u 13-letniego chłopca z chorobą trzewną i chorobą Leśniowskiego-Crohna – opis przypadku
Zbigniew Krenc, Leokadia Bąk-Romaniszyn
PEDIATR MED RODZ Vol 6 Numer 1, p. 63-67
DOI:

Ocena urodynamiczna nietrzymania moczu po radykalnej prostatektomii – studium przypadku
Rafał Święcicki, Tomasz Ząbkowski, Andrzej Zbigniew Buczyński,Henryk Zieliński, Marcin Miklas
PEDIATR MED RODZ Vol 6 Numer 1, p. 59-62
DOI:

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.