LOGO
EN

2010, Vol 6, No 2


Współczesne poglądy na patogenezę nadreaktywności oskrzeli w astmie dziecięcej
Jadwiga Kroczyńska-Bednarek, Paweł Górski, Iwona Grzelewska-Rzymowska
Pediatr Med rodz Vol 6 Numer 2, p. 77-84
DOI:

Nieswoista nadreaktywność oskrzeli w diagnostyce astmy dziecięcej
Jadwiga Kroczyńska-Bednarek, Paweł Górski, Iwona Grzelewska-Rzymowska
Pediatr Med rodz Vol 6 Numer 2, p. 85-91
DOI:

Najczęściej występujące przyczyny i rodzaje alergii u dzieci w świetle aktualnej epidemiologii
Ewa Dadas-Stasiak, Bolesław Kalicki, Anna Jung
Pediatr Med rodz Vol 6 Numer 2, p. 92-99
DOI:

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa w populacji dziecięcej – czynniki ryzyka, profilaktyka i leczenie
Ludmiła Bartoszewicz, Bolesław Kalicki, Anna Jung, Janusz Żuber, Agnieszka Rustecka
Pediatr Med rodz Vol 6 Numer 2, p. 100-105
DOI:

Profilaktyka krwawień z przewodu pokarmowego u chorych leczonych lekami hamującymi układ krzepnięcia z przyczyn kardiologicznych
Elżbieta Deptuła-Krawczyk, Stanisław Wojtuń,Katarzyna Hałas, Grzegorz Gielerak, Jarosław Kowal
Pediatr Med rodz Vol 6 Numer 2, p. 106-111
DOI:

Przygotowanie chorych ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego do zabiegów endoskopowych
Elżbieta Deptuła-Krawczyk, Stanisław Wojtuń,Katarzyna Hałas, Jarosław Kowal, Grzegorz Gielerak
Pediatr Med rodz Vol 6 Numer 2, p. 112-117
DOI:

Diagnostyka postnatalna wad układu moczowego wykrytych w okresie prenatalnym. Część 1. Wady z poszerzeniem dróg moczowych
Marcin Tkaczyk, Piotr Czarniak, Piotr Gastoł, Piotr Kaczmarek, Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, Emeryk Samolewicz, Stanisław Warchoł, Aleksandra Żurowska, w imieniu Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej
Pediatr Med rodz Vol 6 Numer 2, p. 118-124
DOI:

Diagnostyka postnatalna wad układu moczowego wykrytych w okresie prenatalnym. Część 2. Zmiany w miąższu nerek
Piotr Adamczyk, Anna Cieślak-Puchalska, Aleksandra Żurowska, Przemysław Sikora, Anna Wasilewska, Marcin Tkaczyk, w imieniu Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej
Pediatr Med rodz Vol 6 Numer 2, p. 125-134
DOI:

Czy wszystkie dzieci w V stadium przewlekłej choroby nerek w Polsce powinny być dializowane, w opinii nefrologów, neonatologów i lekarzy intensywnej terapii?
Marcin Tkaczyk, Anna Jander, Jakub Stempień
Pediatr Med rodz Vol 6 Numer 2, p. 133-140
DOI:

Możliwości leczenia kamicy moczowodowej u dzieci
Ewa Straż-Żebrowska, Anna Jung, Beata Jurkiewicz, Violetta Bochniewska
Pediatr Med rodz Vol 6 Numer 2, p. 141-145
DOI:

Odczynowe zapalenie stawów u dzieci
Anna Maślany, Bolesław Kalicki, Anna Jung, Ludmiła Bartoszewicz
Pediatr Med rodz Vol 6 Numer 2, p. 146-150
DOI:

Mukopolisacharydoza typu VI (choroba Maroteaux-Lamy’ego) – opis przypadku
Agnieszka Jurecka, Agnieszka Różdżyńska, Jolanta Marucha,Barbara Czartoryska, Anna Tylki-Szymańska
Pediatr Med rodz Vol 6 Numer 2, p. 151-155
DOI:

Zadzierzgnięcie prącia – ostry dyżur urologiczny. Opis przypadku
Tomasz Ząbkowski, Grzegorz Piotrowicz, Jacek Anusik, Henryk Zieliński
Pediatr Med rodz Vol 6 Numer 2, p. 156-158
DOI:

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.