LOGO
EN

2011, Vol 7, No 1


Bóle brzucha
Aleksandra Kaczka, Ewa Małecka-Panas
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 1, p. 9-16
DOI:

Krwawienia z przewodu pokarmowego
Łukasz Durko, Ewa Małecka-Panas
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 1, p. 17-29
DOI:

Wzdęcia i odbijania
Marta Słomka, Ewa Małecka-Panas
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 1, p. 30-34
DOI:

Wprowadzanie posiłków uzupełniających
Dorota Wesół-Kucharska, Janusz Książyk
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 1, p. 35-40
DOI:

Wybrane aspekty bezpieczeństwa leczenia NLPZ
Krzysztof Rell
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 1, p. 41-48
DOI:

Przeciwciała monoklonalne w profilaktyce złamań kości u pacjentów z długotrwałą terapią antyandrogenową (ADT ) w raku gruczołu krokowego
Tomasz Ząbkowski, Henryk Zieliński, Tomasz Syryło, Marcin Wajszczuk
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 1, p. 49-53
DOI:

Zmiany w nerkach w chorobie Schönleina-Henocha – wpływ leczenia na rokowanie
Katarzyna Jobs, Anna Jung
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 1, p. 54-57
DOI:

Stres oksydacyjny u dzieci i młodzieży z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym
Anna Wawro, Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, Anna Medyńska, Małgorzata Gromkowska, Elżbieta Górawska, Danuta Zwolińska
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 1, p. 58-61
DOI:

Strategie postępowania w profilaktyce i leczeniu zapalenia jamy ustnej u chorych poddawanych chemioterapii wysokodawkowej z następowym przeszczepianiem macierzystych komórek krwiotworzenia
Anna Waśko-Grabowska, Piotr Rzepecki, Sylwia Oborska, Krzysztof Gawroński, Justyna Barzał, Beata Młot
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 1, p. 62-67
DOI:

Relaksacja przepony przyczyną narastającej niewydolności krążeniowo-oddechowej u 10-letniej dziewczynki – opis przypadku
Zbigniew Krenc, Anna Piaseczna-Piotrowska
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 1, p. 68-71
DOI:

Analiza sposobów zmniejszenia zagrożenia dzieci w ruchu drogowym w Polsce i na świecie
Mariusz Goniewicz, Magdalena Witt
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 1, p. 72-77
DOI:

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.