LOGO
EN

2011, Vol 7, No 2


Choroba Leśniowskiego-Crohna – diagnostyka i leczenie
Andrzej Hebzda, Dorota Szczeblowska, Dariusz Serwin, Stanisław Wojtuń, Zbigniew Hebzda, Iwon Grys
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 2, p. 98-103
DOI:

Nieswoiste zapalenia jelit a płodność, przebieg ciąży, porodu i karmienie piersią
Dorota Szczeblowska, Dariusz Serwin, Andrzej Hebzda, Stanisław Wojtuń, Iwon Grys
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 2, p. 104-109
DOI:

Aktualne wytyczne dotyczące karmienia piersią
Justyna Laskowska, Janusz Książyk
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 2, p. 110-114
DOI:

Wpływ czynników środowiskowych na powstawanie wad narządu żucia oraz na przebieg ich leczenia
Elżbieta Paszyńska, Marta Dyszkiewicz-Konwińska, Krzysztof Woźniak
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 2, p. 115-120
DOI:

Zakażenia układu moczowego u noworodków
Violetta Bochniewska, Anna Jung, Anna Maślany
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 2, p. 121-123
DOI:

Zakażenia układu moczowego u noworodków
Violetta Bochniewska, Anna Jung, Anna Maślany
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 2, p. 121-123
DOI:

Zastosowanie ketoprofenu w jonoforezie
Mariola Kowalska
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 2, p. 124-128
DOI:

Elektrokardiogram spoczynkowy młodego sportowca – co lekarz rodzinny wiedzieć powinien?
Zbigniew Krenc
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 2, p. 129-135
DOI:

Zespół nakładania astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
Jadwiga Kroczyńska-Bednarek, Paweł Górski, Iwona Grzelewska-Rzymowska
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 2, p. 136-143
DOI:

Związek pomiędzy typem alergenu a rozwojem choroby atopowej w grupie pacjentów leczonych w Klinice Pediatrii, Nefrologii i A lergologii Dziecięcej WI M w W arszawie
Bolesław Kalicki, Anna Maślany, Agnieszka Rustecka, Anna Jung, Janusz Żuber, Małgorzata Placzyńska, Andrzej Fal
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 2, p. 144-149
DOI:

Własne doświadczenia w leczeniu dzieci z pierwotną samoistną odmą opłucnową
Janusz Jabłoński, Paweł Polityło, Ewa Andrzejewska, Małgorzata Lewandowska
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 2, p. 150-155
DOI:

Leczenie czynnikami pobudzającymi erytropoezę u dzieci z przewlekłą chorobą nerek w 3.-5. stadium – wyniki ogólnopolskiego badania wieloośrodkowego Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej
A Jander, R Wierciński, I Bałasz-Chmielewska, M Miklaszewska, K Zachwieja, H Borzęcka, J Zachwieja, I Olszak-Szot, D Kubicki, H Ziółkowska, J Rubik, M Szczepańska, D Runowski, W Fendler, M Tkaczyk
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 2, p. 156-163
DOI:

Fitobezoar żołądka – opis przypadku
Przemysław Dyrla, Stanisław Wojtuń, Łukasz Jałocha, Marek Wojtkowiak, Jerzy Gil
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 2, p. 164-167
DOI:

Dopalacze – problem przeszłości czy zagrożenie dnia dzisiejszego?
Bolesław Kalicki, Emilia Sołtan, Ludmiła Bartoszewicz, Janusz Żuber, Anna Jung
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 2, p. 168-171
DOI:

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.