LOGO
EN

2011, Vol 7, No 3


Postępowanie z chorym po zawale serca
Kalina Niedolaz, Katarzyna Hałas, Anna Kaźmierczak-Dziuk
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 3, p. 186-198
DOI:

Nadciśnienie płucne u dzieci – symptomatologia, diagnostyka, leczenie na podstawie wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Program Narodowego Funduszu Zdrowia
Anna Sysa-Dedecjus, Justyna Topolska-Kusiak, Jadwiga Moll, Andrzej Sysa
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 3, p. 199-207
DOI:

Zastosowanie propranololu w leczeniu naczyniaków u dzieci
Małgorzata Gromkowska, Maciej Bagłaj, Wioletta Kucharska
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 3, p. 208-211
DOI:

Alergenowo-swoista immunoterapia u dzieci
Anna Maślany, Anna Jung
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 3, p. 212-217
DOI:

Choroby autoimmunizacyjne w praktyce lekarskiej
Dorota Szczeblowska, Andrzej Hebzda, Stanisław Wojtuń
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 3, p. 218-222
DOI:

Premedykacja do małoinwazyjnych zabiegów wykonywanych w praktyce pediatrycznej
Bartosz Rustecki, Agnieszka Rustecka
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 3, p. 223-228
DOI:

Ostre uszkodzenia nerek u dzieci leczonych na oddziale intensywnej terapii dziecięcej – prospektywna analiza epidemiologiczna
Jakub Malesza, Wojciech Krajewski, Anna Jander, Marcin Tkaczyk
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 3, p. 229-235
DOI:

Przydatność badania ultrasonograficznego jamy brzusznej u dzieci jako badania przesiewowego
Małgorzata Placzyńska, Marianna Lichosik, Anna Jung
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 3, p. 236-240
DOI:

Problemy medyczne agresji i przemocy w rodzinie u dzieci
Norbert Dera, Wojciech Gruszczyński
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 3, p. 265-270
DOI:

Hypromeloza w technologii farmaceutycznej kapsułek oraz innych dawkowanych postaci leku
Grażyna Kubiak-Tomaszewska, Piotr Tomaszewski, Jan Pachecka
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 3, p. 271-276
DOI:

Pozawałowa niewydolność serca – optymalne leczenie według współczesnych standardów – opis przypadku
Anna Kaźmierczak-Dziuk
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 3, p. 241-246
DOI:

Przebieg i diagnostyka zakażenia EBV u dzieci – obserwacje kliniczne
Bolesław Kalicki, Anna Maślany, Joanna Milart, Anna Jung
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 3, p. 247-252
DOI:

Trudności w diagnostyce i leczeniu pacjenta z odlewową kamicą układu moczowego w przebiegu cystynurii – opis przypadku
Katarzyna Jobs, Ewa Straż-Żebrowska, Anna Jung
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 3, p. 253-256
DOI:

Hipokalcemia z towarzyszącymi łagodnymi zaburzeniami odporności i zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym – opis przypadku pierwotnej niedoczynności przytarczyc
Anna Krakowska, Maciej Hilczer, Marcin Tkaczyk
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 3, p. 257-260
DOI:

Zakrzepica zatok żylnych mózgowia w przebiegu zespołu nerczycowego – opis przypadku
Monika Pawlak-Bratkowska, Anna Kałużyńska, Danuta Kaniewska, Wojciech Krajewski, Jarosław Wilkowski, Marcin Tkaczyk
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 3, p. 261-264
DOI:

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.