LOGO
EN

2011, Vol 7, No 4


Postępowanie diagnostyczne u chorych z bólem w klatce piersiowej
Katarzyna Hałas, Anna Kaźmierczak-Dziuk
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 4, p. 295-303
DOI:

Diagnostyka i terapia nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży – co nowego w aktualnych zaleceniach?
Katarzyna Jobs, Anna Jung
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 4, p. 304-309
DOI:

Leczenie skojarzone nadciśnienia tętniczego
Agnieszka Jaguś-Jamioła, Anna Kaźmierczak-Dziuk, Andrzej Skrobowski
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 4, p. 310-318
DOI:

Biomarkery uszkodzenia miąższu nerek
Anna Jung, Katarzyna Jobs, Janusz Żuber
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 4, p. 319-325
DOI:

Lipokalina neutrofilowa jako wskaźnik ostrego uszkodzenia nerek u dzieci po zabiegach kardiochirurgicznych w krążeniu pozaustrojowym
Anna Jander, Michał Markiewicz, Jolanta Lukamowicz, Joanna Romak, Wojciech Krajewski, Marcin Tkaczyk
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 4, p. 326-331
DOI:

Przyczyny kierowania dzieci na konsultacje kardiologiczne w trybie dyżurowym – analiza materiału własnego
Agnieszka Skierska, Joanna Krzystolik-Ładzińska, Lesław Szydłowski
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 4, p. 332-337
DOI:

Profilaktyka i leczenie niefarmakologiczne u dzieci z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym – rola pielęgniarki
Iga Grad, Katarzyna Kiliś-Pstrusińska
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 4, p. 338-343
DOI:

Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej u dzieci dializowanych w pierwszych dwóch latach leczenia
Julita Niedomagała, Anna Jander, Marcin Tkaczyk
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 4, p. 344-349
DOI:

Zastosowanie ultrasonografii endoskopowej w rozpoznawaniu i kwalifikacji do leczenia patologii przełyku
Przemysław Dyrla, Łukasz Jałocha, Anna Mackiewicz, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 4, p. 350-355
DOI:

Dopalacze – nowe zagrożenie zdrowia młodzieży
Karolina Kierus, Beata Nawrocka, Irena Białokoz-Kalinowska, Janina Danuta Piotrowska-Jastrzębska
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 4, p. 356-360
DOI:

Zatrucia przypadkowe i celowe w latach 2006-2010 jako przyczyna hospitalizacji pacjentów w Klinice Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
Karolina Kierus, Beata Nawrocka, Irena Białokoz-Kalinowska, Janina Danuta Piotrowska-Jastrzębska
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 4, p. 361-365
DOI:

Występowanie cech kofeinizmu u młodzieży i młodych dorosłych deklarujących częste spożycie bezalkoholowych napojów typu cola zawierających kofeinę
Sandra Gustek, Małgorzata Barcz, Mariusz Jaworski
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 4, p. 366-371
DOI:

Uzależnienie od Internetu (siecioholizm) wśród młodzieży licealnej – konsekwencje zdrowotne i psychospołeczne
Irena Białokoz-Kalinowska, Karolina Kierus, Beata Nawrocka, Janina Danuta Piotrowska-Jastrzębska
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 4, p. 372-377
DOI:

Ocena profilu bezpieczeństwa stosowania preparatu AMOKSIKLAV QUICKTAB w praktyce ambulatoryjnej
Brygida Adamek
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 4, p. 378-388
DOI:

Stosowanie loratadyny w leczeniu ambulatoryjnym pacjentów od 2. do 18. roku życia
Magdalena Wyskida, Jerzy Chudek
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 4, p. 389-393
DOI:

Fundamentalne znaczenie karmienia piersią dla zdrowia i rozwoju dziecka
Barbara Kowalewska-Kantecka
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 4, p. 420-426
DOI:

Ból w klatce piersiowej – podobne objawy, a różne rozpoznania i przebieg kliniczny – opisy przypadków
Anna Kaźmierczak-Dziuk, Monika Grzęda, Jarosław Kowal, Kalina Niedolaz, Adam Kłos, Grzegorz Gielerak
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 4, p. 401-408
DOI:

Atopowe zapalenie skóry – ciężka postać u 7-letniej dziewczynki – opis przypadku
Bolesław Kalicki, Anna Maślany, Małgorzata Placzyńska, Agnieszka Rustecka, Anna Jung
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 4, p. 394-400
DOI:

Borelioza – choroba nie tylko obszarów endemicznych– opis przypadku
Bolesław Kalicki, Joanna Milart, Małgorzata Placzyńska, Agnieszka Rustecka, Anna Jung
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 4, p. 409-414
DOI:

Zakażenia pałeczkami Legionella pneumophila – opis przypadku
Bolesław Kalicki, Małgorzata Placzyńska, Joanna Milart, Anna Żylak, Agnieszka Rustecka, Anna Jung
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 4, p. 415-419
DOI:

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.