LOGO
EN

2012, Vol 8, No 4


Zaburzenia odżywiania u młodzieży
Karolina Kierus, Irena Białokoz‑Kalinowska, Janina Piotrowska‑Jastrzębska
PEDIATR MED RODZ Vol 8 Numer 4, p. 293-297
DOI:

Zaburzenia odżywiania u młodzieży – wstępna diagnostyka w gabinecie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Irena Białokoz‑Kalinowska, Karolina Kierus, Janina Piotrowska‑Jastrzębska
PEDIATR MED RODZ Vol 8 Numer 4, p. 298-303
DOI:

Diagnostyka przełyku Barretta
Jerzy Gil, Michał Florek, Stanisław Wojtuń, Przemysław Dyrla, Tomasz Stelmaszuk, Dariusz Maj
PEDIATR MED RODZ Vol 8 Numer 4, p. 304-307
DOI:

Podstawowe zasady leczenia przełyku Barretta
Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil, Michał Florek
PEDIATR MED RODZ Vol 8 Numer 4, p. 308-314
DOI:

Podstawowe zasady postępowania w przebiegu chorób układu pokarmowego u kobiet w ciąży.
Ewa Tylec-Osóbka, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil
PEDIATR MED RODZ Vol 8 Numer 4, p. 315-323
DOI:

Nefropatia kontrastowa
Marianna Lichosik, Anna Jung, Mateusz Spałek, Kamil Chorążka
PEDIATR MED RODZ Vol 8 Numer 4, p. 324-328
DOI:

Ospa wietrzna u dzieci
Anna Mierzejewska, Anna Jung
PEDIATR MED RODZ Vol 8 Numer 4, p. 329-334
DOI:

Krztusiec – choroba, która nie daje o sobie zapomnieć
Agata Wawrzyniak, Alicja Moes-Wójtowicz, Bolesław Kalicki, Anna Jung
PEDIATR MED RODZ Vol 8 Numer 4, p. 335-340
DOI:

Udrożnianie górnych dróg oddechowych w stanach zagrożenia życia u dzieci
Mariusz Goniewicz, Patryk Rzońca, Daniel Sieniawski, Marcin Rybakowski, Magdalena Witt, Krzysztof Goniewicz
PEDIATR MED RODZ Vol 8 Numer 4, p. 342-350
DOI:

Leki przeciwhistaminowe II generacji w praktyce codziennej
Joanna Narbutt
PEDIATR MED RODZ Vol 8 Numer 4, p. 351-359
DOI:

Skuteczność montelukastu w ambulatoryjnym leczeniu astmy oskrzelowej u pacjentów powyżej 15. roku życia w warunkach codziennej praktyki lekarskiej (real life study)
Izabela Kupryś‑Lipińska
PEDIATR MED RODZ Vol 8 Numer 4, p. 360-369
DOI:

Korzyści karmienia piersią dla matki
Magdalena Gibas-Dorna, Agnieszka Adamczak-Ratajczak, Justyna Kupsz
PEDIATR MED RODZ Vol 8 Numer 4, p. 370-374
DOI:

Skóra – najważniejszy narząd naszego ciała. dbajmy o nią!
Adam J. Sybilski
PEDIATR MED RODZ Vol 8 Numer 4, p. 375-379
DOI:

Przywrócenie słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu w nagłym idiopatycznym niedosłuchu czuciowo-nerwowym
Khairunnisak Misron, Irfan Mohamad, Rosdan Salim
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (3), p. 340–345
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0043

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.