LOGO
EN

2013, Vol 9, No 1


Farmakoterapia krwawienia pochodzenia nieżylakowego z górnego odcinka przewodu pokarmowego
Krzysztof Kurek, Andrzej Dąbrowski
Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 1, p. 15–24
DOI:

Pozasercowe bóle w klatce piersiowej
Anna Mackiewicz, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil
Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 1, p. 25–31
DOI:

Etiologia, objawy i leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia według aktualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Anna Adamska-Wełnicka, Kalina Niedolaz, Anna Kaźmierczak-Dziuk
Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 1, p. 32–40
DOI:

Znaczenie witaminy D w chorobach atopowych u dzieci
Agnieszka Rustecka, Anna Jung, Bolesław Kalicki
Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 1, p. 41–45
DOI:

Zastosowanie artefaktu świetlika w ultrasonograficznej diagnostyce kamicy moczowej
Małgorzata Placzyńska, Anna Wachnicka-Bąk, Anna Jung
Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 1, p. 46–49
DOI:

Azytromycyna w leczeniu zapalenia gardła i migdałków. Spojrzenie bakteriologa oraz klinicysty
Krzysztof Filczak, Adam J. Sybilski
Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 1, p. 50–56
DOI:

Skuteczność ketoprofenu stosowanego miejscowo w postaci żelu
Brygida Kwiatkowska
Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 1, p. 60–63
DOI:

Kontrola i porównanie nasilenia bólu u pacjentów stosujących ketoprofen w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu w zależności od dodatkowego stosowania ketoprofenu w postaci żelu
Henryk Kapusta
Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 1, p. 64–68
DOI:

Nawracające krwawienia dootrzewnowe w przebiegu przewlekłej dializy otrzewnowej u dzieci
Irena Makulska, Danuta Zwolińska, Dominik Kubicki, Katarzyna Jungiewicz
Pediatr Med Rodz 2013, 9 (1), p. 69–72
DOI:

Krztusiec jako przyczyna kaszlu u dzieci leczonych w K linice Pediatrii, Nefrologii i A lergologii Dziecięcej WI M w latach 2009–2013
Alicja Moes-Wójtowicz, Agata Wawrzyniak, Ewa Fiodorowicz, Agnieszka Rzeszotarska, Ewa Dadas-Stasiak, Bolesław Kalicki, Anna Jung

Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 1, p. 73–77
DOI:

Agresja i przemoc w rodzinie a rozwój psychofizyczny i funkcjonowanie społeczne dzieci
Norbert Dera, Wojciech Gruszczyński
Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 1, p. 78–86
DOI:

Wrodzone przerostowe zwężenie odźwiernika (pylorostenoza) – prezentacja przypadku
Agata Wawrzyniak, Alicja Moes-Wójtowicz, Bolesław Kalicki, Anna Jung
Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 1, p. 87–90
DOI:

Celiakia – powrót do lat siedemdziesiątych. Jedenastomiesięczna dziewczynka z obrazem kryzy celiakalnej – opis przypadku

Anna Jarzumbek, Jarosław Kwiecień, Katarzyna Bąk-Drabik, Krystyna Karczewska, Katarzyna Ziora

Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 1, p. 91–96
DOI:

Erytromelalgia – bolesny rumień kończyn w obrazowaniu termograficznym
Barbara Nurowska-Wrzosek, Bolesław Kalicki, Anna Wachnicka-Bąk, Anna Jung, Janusz Żuber, Łucja Gadomska vel Betka, Zbigniew Gaciong
Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 1, p. 97–101
DOI:

Żywienie a płodność. Dieta kobiet w okresie prokreacyjnym
Dorota Świątkowska
Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 1, p. 102–106
DOI:

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.