LOGO
EN

2013, Vol 9, No 2


O czym warto pamiętać, stosując przewlekle inhibitory pompy protonowej?
Tomasz Wocial
Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 2, p. 126–132
DOI:

Całościowa ocena przewlekłej obturacyjnej choroby płuc według raportu GOLD 2011
Iwona Grzelewska-Rzymowska, Paweł Górski
Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 2, p. 135–143
DOI:

Przegląd metod służących do wykrycia zakażenia Borrelia burgdorferi
Zofia Czubasiewicz, Joanna Katarzyna Strzelczyk, Katarzyna Krzakiewicz
Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 2, p. 144–149
DOI:

Rola Oxalobacter formigenes w tworzeniu złogów w układzie moczowym
Małgorzata Placzyńska, Katarzyna Jobs, Joanna Milart, Marianna Lichosik, Anna Jung
Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 2, p. 150–153
DOI:

Porównanie aktualnych metod oznaczania estymacyjnego przesączania kłębuszkowego u dzieci
Marianna Lichosik, Małgorzata Placzyńska, Katarzyna Jobs, Anna Jung
Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 2, p. 154–159
DOI:

Endoskopowa ultrasonografia w diagnostyce i leczeniu zmian patologicznych dwunastnicy
Przemysław Dyrla, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil, Ewa Kasińska, Michał Florek, Anna Mackiewicz
Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 2, p. 160–164
DOI:

Wpływ regularnej aktywności fizycznej na skład ciała i ciśnienie tętnicze dzieci ze szkoły sportowej
Małgorzata Stańczyk, Zbigniew Krenc, Marcin Tkaczyk
Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 2, p. 165–172
DOI:

Zmiany w spoczynkowych elektrokardiogramach młodych lekkoatletów po 8-miesięcznym okresie treningowym
Zbigniew Krenc, Wojciech Mazurowski, Marzenna Wosik-Erenbe, Małgorzata Stańczyk, Magdalena Wiszniewska
Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 2, p. 173–178
DOI:

Ocena poziomu lęku i depresji u rodziców dzieci z zespołem nerczycowym – sposoby radzenia sobie z nimi i metody wsparcia
Monika Pawlak-Bratkowska, Eliza Pilarz, Marcin Tkaczyk
Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 2, p. 179–185
DOI:

Zapalenie zatok sitowych powikłane zapaleniem tkanek miękkich oczodołu u 6-letniego chłopca – opis przypadku
Bolesław Kalicki, Anna Śniady, Karolina Kapusta, Anna Mierzejewska, Agnieszka Lipińska-Opałka, Ryszard Zoń
Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 2, p. 187–192
DOI:

Zespół niespecyficznych objawów chorobowych po kontakcie z toksycznymi sinicami – opis przypadku
Agnieszka Kisiel, Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska, Maria Roszkowska-Blaim
Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 2, p. 193–196
DOI:

Martwica kości szczęk związana ze stosowaniem bifosfonianów. Opis przypadków
Wojciech Leśniak, Aldona Chloupek, Barbara Biernacka, Jan Przybysz, Tomasz Piętka, Wojciech Domański, Jarosław Dąbrowski, Grzegorz Krzymański
Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 2, p. 197–200
DOI:

Intensyfikacja leczenia farmakologicznego u pacjenta z dławicą i zaawansowaną chorobą wieńcową (bez opcji rewaskularyzacyjnej)
Paweł Balsam
Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 2, p. 201–204
DOI:

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.