LOGO
EN

2013, Vol 9, No 3


Gruźlica – od diagnostyki do leczenia według standardów dla krajów Unii Europejskiej
Iwona Grzelewska-Rzymowska, Katarzyna Mańkowska-Baczyńska, Paweł Górski
Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 3, p. 224–231
DOI:

Nagłe i pilne stany nadciśnieniowe u dzieci i młodzieży – diagnostyka i leczenie
Zbigniew Krenc
Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 3, p. 237–244
DOI:

Nowoczesna farmakoterapia kardiologiczna w świetle nowych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2013 roku
Filip M. Szymański
Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 3, p. 232–236
DOI:

Gęstość kości u pacjentów z hiperkalciurią idiopatyczną – przegląd piśmiennictwa w aspekcie bezpieczeństwa stosowania witaminy D
Katarzyna Jobs, Anna Jung
Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 3, p. 245–249
DOI:

Zespół jelita nadwrażliwego – podstawowe zasady rozpoznawania i leczenia
Andrzej Żelowski, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil, Przemysław Dyrla
Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 3, p. 250–255
DOI:

Postępowanie z pacjentem z uchyłkami jelita grubego w zależności od postaci klinicznej choroby
Ewa Tylec-Osóbka, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil, Przemysław Dyrla
Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 3, p. 256–262
DOI:

Urazy nerek – objawy i diagnostyka
Tomasz Ząbkowski, Ryszard Skiba, Agnieszka Grabińska, Artur Maliborski, Tomasz Syryło, Henryk Zieliński
Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 3, p. 263–266
DOI:

Urazy nerek – leczenie
Tomasz Ząbkowski, Ryszard Skiba, Agnieszka Grabińska, Artur Maliborski, Tomasz Syryło, Henryk Zieliński
Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 3, p. 267–271
DOI:

Wyrzynanie się zębów mlecznych – symptomy towarzyszące czy przypadkowe współistnienie w czasie?
Natalia Torlińska-Walkowiak, Agata Rataj-Kulmacz
Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 3, p. 272–275
DOI:

Postawy rodzicielskie oraz funkcjonowanie emocjonalne rodziców dzieci z przewlekłą chorobą nerek
Dorota Szałowska, Eliza Pilarz, Marcin Tkaczyk
Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 3, p. 276–281
DOI:

Płucna postać gruźlicy u 14-letniej dziewczynki – trudności diagnostyczne
Agnieszka Lipińska-Opałka, Agata Wawrzyniak, Bolesław Kalicki, Anna Jung, Teresa Koziarska
Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 3, p. 282–286
DOI:

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.