LOGO
EN

2014, Vol 10, No 1


Leczenie astmy wziewnymi glikokortykosteroidami i długo działającymi β2-agonistami – leczenie podtrzymujące i doraźne
Iwona Grzelewska-Rzymowska, Paweł Górski
Pediatr Med rodz Vol 10 Numer 1, p. 15–24
DOI: 10.15557/PiMR.2014.0001

Zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych – jedno z najczęstszych zakażeń górnych dróg oddechowych
Anna Wachnicka-Bąk, Agnieszka Lipińska-Opałka, Agata Będzichowska, Bolesław Kalicki, Anna Jung
Pediatr Med rodz Vol 10 Numer 1, p. 25–31
DOI: 10.15557/PiMR.2014.0002

Moczenie nocne u dzieci – aktualnie obowiązujące definicje i standardy postępowania
Katarzyna Jobs, Anna Jung
Pediatr Med rodz Vol 10 Numer 1, p. 32–35
DOI: 10.15557/PiMR.2014.0003

Jak różnicować wymioty u noworodków i niemowląt? Część I. Patofizjologia. Zapalne i neurologiczne przyczyny wymiotów
Krzysztof Zeman
Pediatr Med rodz Vol 10 Numer 1, p. 36–40
DOI: 10.15557/PiMR.2014.0004

Jak różnicować wymioty u noworodków i niemowląt? Część II. Gastroenterologiczne i alergologiczne przyczyny wymiotów
Anna Stańczyk-Przyłuska
Pediatr Med rodz Vol 10 Numer 1, p. 41–44
DOI: 10.15557/PiMR.2014.0005

Jak różnicować wymioty u noworodków i niemowląt? Część III. Chirurgiczne przyczyny wymiotów
Agnieszka Cywińska-Bernas
Pediatr Med rodz Vol 10 Numer 1, p. 45–49
DOI: 10.15557/PiMR.2014.0006

Jak różnicować wymioty u noworodków i niemowląt? Część IV. Metaboliczne, endokrynologiczne i sercowo-naczyniowe przyczyny wymiotów
Zbigniew Krenc
Pediatr Med rodz Vol 10 Numer 1, p. 50–54
DOI: 10.15557/PiMR.2014.0007

Praktyczne aspekty leczenia zaparć stolca u dzieci
Żaneta Malczyk, Anna Jarzumbek, Jarosław K wiecień, Katarzyna Ziora
Pediatr Med rodz Vol 10 Numer 1, p. 55–60
DOI: 10.15557/PiMR.2014.0008

Podstawowe objawy i różnicowanie nieswoistych chorób zapalnych jelit
Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil, Łukasz Szwed, Przemysław Dyrla
Pediatr Med rodz Vol 10 Numer 1, p. 61–66
DOI: 10.15557/PiMR.2014.0009

Samoistny drenaż ropnia trzustki do światła przewodu pokarmowego
Andrzej Hebzda, Przemysław Dyrla, Dariusz Serwin, Dorota Szczeblowska, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil, Zbigniew Hebzda, Iwon Grys
Pediatr Med rodz Vol 10 Numer 1, p. 67–70
DOI: 10.15557/PiMR.2014.0010

Przydatność tomografii komputerowej jamy brzusznej z rekonstrukcją wielopłaszczyznową i trójwymiarową w diagnostyce skomplikowanych wad układu moczowego u dzieci
Anna Wachnicka-Bąk, Katarzyna Jobs, Anna Jung, Piotr K oziński, Romana Bogusławska-Walecka
Pediatr Med rodz Vol 10 Numer 1, p. 71–77
DOI: 10.15557/PiMR.2014.0011

Zastosowanie termografii w diagnostyce wielomiejscowego zespołu odruchowego typu I u 42-letniego chorego
Józef Mróz, Bolesław Kalicki, Paweł Leśniewski, Agnieszka Lipińska-Opałka, Monika Sadecka, Janusz Żuber, Andrzej Krawczyk, Anna Jung
Pediatr Med rodz Vol 10 Numer 1, p. 78–84
DOI: 10.15557/PiMR.2014.0012

Dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej. Problemy związane z wprowadzeniem obowiązku
Jakub Rzymowski
Pediatr Med rodz Vol 10 Numer 1, p. 85–90
DOI: 10.15557/PiMR.2014.0013

Metoda EEG-biofeedback w terapii pacjentów z rozpoznaniem ADHD – przegląd badań
Halina Flisiak-Antonijczuk, Sylwia Adamowska, Sylwia Chładzińska-Kiejna, Roman Kalinowski, Tomasz Adamowski
Pediatr Med rodz Vol 10 Numer 1, p. 91–96
DOI: 10.15557/PiMR.2014.0014

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.