LOGO
EN

2014, Vol 10, No 3


Otyłość – choroba cywilizacyjna
Anna Jung
Pediatr Med Rodz Vol 10 Numer 3, p. 226–232
DOI: 10.15557/PiMR.2014.0025

Omdlenia u dzieci i młodzieży jako nagła, przemijająca, krótkotrwała i samoistnie ustępująca utrata świadomości spowodowana zmniejszeniem perfuzji mózgu
Ewa Nowakowska, Aleksandra Morka, Lesław Szydłowski
Pediatr Med Rodz Vol 10 Numer 3, p. 234–241
DOI: 10.15557/PiMR.2014.0026

Wydłużony odstęp QT w spoczynkowym elektrokardiogramie – i co dalej? Punkt widzenia kardiologa sportowego. Część 1. Od elektrofizjologii do diagnostyki
Zbigniew Krenc
Pediatr Med Rodz Vol 10 Numer 3, p. 244–252
DOI: 10.15557/PiMR.2014.0027

Zespół bólowy kręgosłupa
Iwan Milanow
Pediatr Med Rodz Vol 10 Numer 3, p. 253–264
DOI: 10.15557/PiMR.2014.0028

Rola ultrasonografii w diagnostyce neuropatii pourazowych oraz powikłań po operacjach nerwów obwodowych
Berta Kowalska, Mateusz Płaza
Pediatr Med Rodz Vol 10 Numer 3, p. 265–269
DOI: 10.15557/PiMR.2014.0029

Sen, bezsenność i jej leczenie – krótki przegląd aktualnej wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem ziołolecznictwa
Izabela Grabska-Kobyłecka, Dariusz Nowak
Pediatr Med Rodz Vol 10 Numer 3, p. 270–277
DOI: 10.15557/PiMR.2014.0030

Wyrównywanie deficytu/niedoboru witaminy D wraz z oceną wskaźników 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego u kobiet z nadciśnieniem tętniczym w okresie okołomenopauzalnym
Ludmiła Walerjewna Jankowska, Ludmiła Wasiljewna Kieżun
Pediatr Med Rodz Vol 10 Numer 3, p. 278–290
DOI: 10.15557/PiMR.2014.0031

Przetrwały przewód tętniczy – zagadnienie nie tylko dla pediatrów
Michał Jędrzejek, Joanna Sarbinowska, Katarzyna Wiślińska, Witold Błaż
Pediatr Med Rodz Vol 10 Numer 3, p. 291–305
DOI: 10.15557/PiMR.2014.0032

Uwarunkowania genetyczne rozszczepu wargi górnej i/lub podniebienia –czy polimorfizm genu MMP2 ma znaczenie w rozwoju tej wady?
Marzena Zalewska-Ziob, Brygida Adamek, Jolanta Kasperczyk, Dorota Łyko, Anna Płachetka, Marek Rokicki, Agnieszka Machorowska-Pieniążek, Stefan Baron, Iwona Niedzielska, Andrzej Wiczkowski
Pediatr Med Rodz Vol 10 Numer 3, p. 306–314
DOI: 10.15557/PiMR.2014.0033

Zdwojenie układu kielichowo-miedniczkowego z ektopią moczowodu –trudności diagnostyczne w trakcie badań obrazowych. Opis dwóch przypadków
Agnieszka Pukajło-Marczyk, Anna Jakubowska, Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, Anna Biel, Ewa Laska, Danuta Zwolińska
Pediatr Med Rodz Vol 10 Numer 3, p. 315–321
DOI: 10.15557/PiMR.2014.0034

Schyłkowa niewydolność nerek w przebiegu wad układu moczowego w zespole Wolfa–Hirschhorna – opis przypadku
Katarzyna Jungiewicz, Irena Makulska, Anna Medyńska, Danuta Zwolińska
Pediatr Med Rodz Vol 10 Numer 3, p. 322–328
DOI: 10.15557/PiMR.2014.0035

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.