LOGO
EN

2015, Vol 11, No 2


Pacjent z zespołem Marfana w gabinecie lekarza rodzinnego
Magdalena Czerżyńska, Zuzanna Judyta Tyrakowska, Anna Wiśniewska, Emilia Rozwadowska
Pediatr Med Rodz 2015, 11 (2), p. 134–144
DOI: 10.15557/PiMR.2015.0011

Zaburzenia odporności u dzieci z cechami dysmorfii
Marta Ogrodowczyk, Natalia Olszak, Karolina Pietraszewska, Bożena Polańska
Pediatr Med Rodz 2015, 11 (2), p. 145–156
DOI: 10.15557/PiMR.2015.0012

Diagnostyka ultrasonograficzna chorób jelit u dorosłych
Andrzej Smereczyński, Katarzyna Kołaczyk
Pediatr Med Rodz 2015, 11 (2), p. 157–165
DOI: 10.15557/PiMR.2015.0013

Hemostaza – temat zawsze aktualny
Eliza Pleban
Pediatr Med Rodz 2015, 11 (2), p. 166–176
DOI: 10.15557/PiMR.2015.0014

Edukacja w zakresie insulinoterapii i samokontroli pacjentów z cukrzycą w podstawowej opiece zdrowotnej – doniesienie wstępne
Małgorzata Mizik-Łukowska, Małgorzata Gacka, Rajmund Adamiec
Pediatr Med Rodz 2015, 11 (2), p. 177–185
DOI: 10.15557/PiMR.2015.0015

Przydatność określania stężenia tlenku azotu w wydychanym powietrzu w ocenie stopnia ciężkości astmy u dzieci
Anna Mierzejewska, Maria Jodłowska, Anna Kućko, Katarzyna Rybak, Malwina Sołtysiak, Sylwia Sroka, Bolesław Kalicki
Pediatr Med Rodz 2015, 11 (2), p. 186–196
DOI: 10.15557/PiMR.2015.0016

Profil zaburzeń psychicznych na podstawie psychiatrii konsultacyjnej u pacjentów hospitalizowanych w wielospecjalistycznym dziecięcym szpitalu klinicznym
Halina Kądziela-Olech
Pediatr Med Rodz 2015, 11 (2), p. 197–204
DOI: 10.15557/PiMR.2015.0017

Przygotowanie chorego do operacji alloplastyki stawu biodrowego lub kolanowego jako istotny element zapobiegania zakażeniu okołoprotezowemu
Jerzy Białecki, Adrian Brychcy, Wojciech Marczyński
Pediatr Med Rodz 2015, 11 (2), p. 205–209
DOI: 10.15557/PiMR.2015.0018

Profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Opis przypadku
Andrzej Kolbuszewski, Wojciech J. Marczyński
Pediatr Med Rodz 2015, 11 (2), p. 210–214
DOI: 10.15557/PiMR.2015.0019

Zespół nerczycowy wtórny do zakażenia wirusem cytomegalii u niemowlęcia. Opis przypadku
Małgorzata Stańczyk, Marcin Tkaczyk
Pediatr Med Rodz 2015, 11 (2), p. 215–219
DOI: 10.15557/PiMR.2015.0020

Liszajec zakaźny jako przyczyna sepsy u niemowląt
Alicja Moes-Wójtowicz, Anna Wachnicka-Bąk, Agnieszka Lipińska-Opałka, Bolesław Kalicki, Anna Jung
Pediatr Med Rodz 2015, 11 (2), p. 220–226
DOI: 10.15557/PiMR.2015.0021

Niedrożność brodawki Vatera i żółtaczka mechaniczna spowodowana przez ognisko ektopowej trzustki
Krzysztof Ciesielski, Wojciech Ciesielski, Adam Rogowski-Tylman
Pediatr Med Rodz 2015, 11 (2), p. 227–230
DOI: 10.15557/PiMR.2015.0022

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.