LOGO
EN

2016, Vol 12, No 3


Objawy pseudoalergii a zaburzenia metabolizmu histaminy
Joanna Kacik, Agata Wawrzyniak, Magda Rakowska, Bolesław Kalicki
Pediatr Med Rodz 2016, 12 (3), p. 234–241
DOI: 10.15557/PiMR.2016.0023

Zespół obturacyjnego bezdechu sennego u dzieci
Anna Włodarska, Anna Doboszyńska
Pediatr Med Rodz 2016, 12 (3), p. 242–248
DOI: 10.15557/PiMR.2016.0024

Eozynofilowe zapalenie przełyku
Hanna Sikorska-Szaflik
Pediatr Med Rodz 2016, 12 (3), p. 249–255
DOI: 10.15557/PiMR.2016.0025

Zastosowanie nowych parametrów w ocenie 24-godzinnej pH-metrii z impedancją
Karolina Korszun, Przemysław Dyrla, Jerzy Gil
Pediatr Med Rodz 2016, 12 (3), p. 256–263
DOI: 10.15557/PiMR.2016.0026

Leczenie zakażeń układu moczowego u dzieci
Danuta Zwolińska
Pediatr Med Rodz 2016, 12 (3), p. 264–275
DOI: 10.15557/PiMR.2016.0027

Bulimia psychiczna – rozpowszechnienie, objawy i leczenie z uwzględnieniem aspektu stomatologicznego
Agata Osińska, Marta Mozol-Jursza, Marta Tyszkiewicz-Nwafor, Agnieszka Słopień, Elżbieta Paszyńska
Pediatr Med Rodz 2016, 12 (3), p. 276–284
DOI: 10.15557/PiMR.2016.0028

Ocena stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym u dzieci z alergicznym nieżytem nosa
Ewa Dadas-Stasiak, Anna Jung, Katarzyna Jobs, Bolesław Kalicki
Pediatr Med Rodz 2016, 12 (3), p. 285–295
DOI: 10.15557/PiMR.2016.0029

Ocena korelacji pomiędzy pomiarem przezskórnym a stężeniem bilirubiny w surowicy krwi noworodka
Małgorzata Morawiecka-Pietrzak, Hanna Morawska, Janusz Bursa
Pediatr Med Rodz 2016, 12 (3), p. 296–302
DOI: 10.15557/PiMR.2016.0030

Czy pediatra powinien wykonywać badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej u dzieci rodziców z wielotorbielowatością nerek?
Krzysztof Wróblewski, Katarzyna Młudzik, Susan Afshari, Piotr Grzelak, Marcin Tkaczyk
Pediatr Med Rodz 2016, 12 (3), p. 303–309
DOI: 10.15557/PiMR.2016.0031

Analiza hospitalizacji na oddziale pediatrycznym szpitala wojewódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem chorób dolnych dróg oddechowych
Joanna Jankowska-Folusiak, Leszek Dębicki, Krzysztof Zeman
Pediatr Med Rodz 2016, 12 (3), p. 310–317
DOI: 10.15557/PiMR.2016.0032

Zależność między serotypem wirusa dengi a stopniem nasilenia objawów klinicznych u dzieci pochodzących z dzielnicy Gondokusuman w mieście Yogyakarta w latach 1995–1999
Sri Poeranto, Sutaryo Sutaryo, Hari Kusnanto Josef, Mohammad Juffrie
Pediatr Med Rodz 2016, 12 (3), p. 318–325
DOI: 10.15557/PiMR.2016.0033

Rzadkie przypadki bezoarów w drogach moczowych u dzieci w okresie noworodkowym i niemowlęcym – przegląd doniesień kazuistycznych
Paweł Jonczyk, Kinga Szczerba, Beata Kandefer, Magdalena Potempa, Wojciech Tynior, Dariusz Kajdaniuk
Pediatr Med Rodz 2016, 12 (3), p. 326–336
DOI: 10.15557/PiMR.2016.0034

Nietypowy przebieg zapalenia tkanek miękkich, najprawdopodobniej spowodowany zakażeniem Actinomyces – opis przypadku
Beata Jurkiewicz, Łukasz Jankowski, Joanna Samotyjek, Katarzyna Załęska, Grzegorz Gut, Danuta Rewicka
Pediatr Med Rodz 2016, 12 (3), p. 337–343
DOI: 10.15557/PiMR.2016.0035

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.