LOGO
EN

2017, Vol 13, No 2


Aspekty kardiologiczne stwardnienia guzowatego
Joanna Kohut, Bogusław Mazurek, Jacek Pająk, Lesław Szydłowski, Aleksandra Morka
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (2), p. 155–162
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0014

Nowa kategoria pacjentów w diagnostyce mukowiscydozy
Martyna Ciastkowska, Mariusz Ciastkowski, Bolesław Kalicki
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (2), p. 163–169
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0015

Przygotowanie farmakologiczne chorych do badania gastroskopowego jako kryterium endoskopii wysokiej jakości
Cezary Adamiec, Przemysław Dyrla, Jerzy Gil, Tomasz Nowak, Agnieszka Wołyńska-Szkudlarek, Mariusz Bobula
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (2), p. 170–174
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0016

Żółtaczka związana z karmieniem piersią
Katarzyna Szczepańska, Sylwia Marciniak, Patrycja Gazy, Helena Sławska
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (2), p. 175–179
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0017

Szósty smak – skrobiowy?
Zygmunt Zdrojewicz, Dominika Wyglądacz, Wojciech Przywara
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (2), p. 180–185
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0018

Czy należy operować żylaki przed przeprowadzeniem operacji ortopedycznych w celu zmniejszenia ryzyka powikłań zatorowo-zakrzepowych? Punkt widzenia angiologa
Krzysztof Aniukiewicz, Zbigniew Krasiński
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (2), p. 186–193
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0019

Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu pierwszego rzutu idiopatycznego zespołu nerczycowego u dzieci
Elżbieta Kuźma-Mroczkowska, Agnieszka Such-Gruchot, Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (2), p. 195–202
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0020

Badanie ultrasonograficzne wśród pacjentów w wieku przedszkolnym – badanie ankietowe
Jan Stanisław Bukowski, Przemysław Bombiński, Michał Witek, Daria Choroś, Zofia Koźlakiewicz, Magdalena Mazurek, Marcin Pluta, Michał Brzewski
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (2), p. 203–211
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0021

Biopsychospołeczne skutki występowania płodowego zespołu alkoholowego wśród podopiecznych Interwencyjnej Placówki Opiekuńczej w Otwocku
Aneta Sęk, Mateusz Cybulski, Beata Olejnik, Elżbieta Krajewska-Kułak
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (2), p. 212–223
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0022

Ocena właściwości reologicznych i mukoadhezyjnych wybranych preparatów z mometazonu furoinianem w postaci aerozolu do nosa
Emilia Szymańska, Katarzyna Winnicka
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (2), p. 224–233
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0023

Komentarz redakcyjny do artykułu E. Szymańskiej i K. Winnickiej Ocena właściwości reologicznych i mukoadhezyjnych wybranych preparatów z mometazonu furoinianem w postaci aerozolu do nosa
Dariusz Jurkiewicz
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (2), p. 233–235
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0024

Zespół nefrytyczny w wieku rozwojowym – zbieżna konfiguracja objawów, odmienna diagnoza i leczenie. Opis dwóch przypadków
Beata Banaszak, Aurelia Morawiec-Knysak
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (2), p. 237–245
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0025

Gwałtownie postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek u młodzieży – etiologia i leczenie na podstawie opisu przypadków
Beata Banaszak, Aurelia Morawiec-Knysak, Piotr Adamczyk, Maria Szczepańska
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (2), p. 246–252
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0026

Trichobezoar jako przyczyna guza w nadbrzuszu u nastolatki
Jolanta Pietrzak, Tomasz Koszutski, Wojciech Madziara, Anna Obuchowicz
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (2), p. 253–259
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0027

Wczesna diagnostyka wrodzonych zmian naczyniowych podstawą do szybkiej profilaktyki następstw – opis przypadku
Dominika Jaguś, Agata Rutkowska, Paweł Wareluk
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (2), p. 260–266
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0028

Zespół Wolfa–Hirschhorna – opis przypadku
Halyna Bulak, Dzwenyslava Kopanska
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (2), p. 267–269
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0029

Terapia czaszkowo-krzyżowa formą wyciszenia w nadreaktywności dziecka z zaburzeniem integracji sensorycznej – opis przypadku
Katarzyna Strojek, Magdalena Weber-Rajek, Agnieszka Radzimińska
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (2), p. 271–278
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0030

Anti-Infective News: „Czy antybiotykoterapia skojarzona zakażeń krwi wiąże się z większymi korzyściami dla pacjenta niż monoterapia?”, „Nowe metody diagnostyczne umożliwiają identyfikację bakterii opornych na antybiotyki ostatniej szansy”, „Okołowszczepowe zakażenia kości leczone antybiotykoterapią, w tym z użyciem klindamycyny: wyniki leczenia i ocena stosunku ryzyka do korzyści”, „Wyniki badania dotyczącego wiedzy i postaw Polaków wobec antybiotykoterapii”
Małgorzata Pachecka
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (2), p. 281–286
DOI:

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.