LOGO
EN

Anti-Infective News: „Czy antybiotykoterapia skojarzona zakażeń krwi wiąże się z większymi korzyściami dla pacjenta niż monoterapia?”, „Nowe metody diagnostyczne umożliwiają identyfikację bakterii opornych na antybiotyki ostatniej szansy”, „Okołowszczepowe zakażenia kości leczone antybiotykoterapią, w tym z użyciem klindamycyny: wyniki leczenia i ocena stosunku ryzyka do korzyści”, „Wyniki badania dotyczącego wiedzy i postaw Polaków wobec antybiotykoterapii”

Małgorzata Pachecka

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (2), p. 281–286
Streszczenie

W obecnym przeglądzie Anti-Infective News prezentujemy Państwo trzy doniesienia przedstawione w Wiedniu podczas 27. Kongresu ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases). ECCMID jest największym międzynarodowym wydarzeniem kongresowym poświęconym mikrobiologii klinicznej i chorobom zakaźnym. Spośród ponad 5000 zgłoszonych w tym roku abstraktów około 70% przyjęto do wystąpień w sesjach głównych oraz plakatowych (plakaty i e-postery). W 27. kongresie (22–25 kwietnia 2017 r.) wzięło udział ponad 12 000 uczestników z 123 krajów. Sesjom przewodniczyło ponad 500 wybitnych liderów opinii w dziedzinie zakażeń. Wśród sesji wykładowych znalazło się 10 keynote lecture, 20 wydarzeń typu meet-the-expert, 57 sympozjów i ponad 200 wykładów.

Dodatkowo zachęcamy do lektury artykułu dotyczącego wiedzy i postaw Polaków wobec antybiotykoterapii, opublikowanego w pierwszej połowie 2017 roku w czasopiśmie „PLOS ONE” . Mazińska i wsp. wskazują na konieczność zintensyfikowania działań edukacyjnych w tym obszarze, zwłaszcza w internecie.

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.